Učitelé

Vyučující ve školním roce 2018/2019

INTERNÍ

Ing. Jitka Chládková, ředitelka školy

chladkova@sspo.cz                              

právo, fiktivní firma, finanční gramotnost

Mgr. Radek Slavík, manažer školy

slavik@sspo.cz         

tělesná výchova, marketing, management, reklama, německý jazyk

Mgr. Ladislav Štěpán, zástupce ředitele, třídní učitel P2

ladislav.stepan@sspo.cz                   

český jazyk, dějepis, rétorika, copywriting

Mgr. Jan Janko, třídní učitel P1

jan.janko@sspo.cz                          

matematika, tělesná výchova

Mgr. Gabriela Spilková

gabriela.spilkova@sspo.cz                         

anglický jazyk, tělesná výchova

PhDr. Jarmila Svatošová

jarmila.svatosova@sspo.cz                    

německý, francouzský, španělský a portugalský jazyk

Hana Šindlarová, ekonomka školy

ekonom@sspo.cz           

elektronická komunikace

Mgr. Veronika Šlezingrová, třídní učitelka P3

veronika.slezingrova@sspo.cz                   

anglický, čínský a japonský jazyk, základy ekologie, obchodní praxe v AJ

Eva Vítková, třídní učitelka P4

eva.vitkova@sspo.cz                                  

účetnictví a daně, účetní praxe, fiktivní firma

Mgr. Jitka Nádvorníková  

jitka.nadvornikova@sspo.cz               

ruský jazyk

Mgr. Blanka Janková 

blanka.jankova@sspo.cz

technika administrativy, ekonomie, základy společenských věd, fiktivní firma

Ing. Daniela Patková        

daniela.patkova@sspo.cz                  

anglický jazyk

 

EXTERNÍ

RNDr. Pavel Kouba  

pavel.kouba@sspo.cz                           

seminář z matematiky, základy přírodních věd

Mgr. Irena Ropková                      

výpočetní technika

Mgr. Slavomír Kouřím       

slavomir.kourim@sspo.cz                  

hospodářský zeměpis

PaedDr. Jiří Podroužek

tělesná výchova

Mgr. Vanda Rážová

tělesná výchova

Mgr. Jindřiška Klaudová

základy přírodních věd

Mgr. Vladimíra Nacházelová

ruský jazyk

Mgr. Petr Štorek, Ph.D.

výpočetní technika


Střední škola podnikání Vysoké Mýto, s.r.o.

Tvorba webu: wwworks.cz