Novinky

Mezinárodní projekt VITAE ve Vysokém Mýtě

V neděli 24. března přivítáme na naší škole mezinárodní projektovou skupinu Erasmus+ VITAE, která bude mít celkem 39 účastníků a budou v ní žáci a učitelé z Belgie, Španělska a Německa. Naši školu zastupuje v tomto projektu pět žáků.

 Pro účastníky projektu je připraven pestrý program:

 1. - návštěva Městského úřadu
 2. - prohlídka Vysokého Mýta s výkladem našich žáků
 3. - projektový den ve škole
 4. - v M-klubu Vysoké Mýto se uskuteční ve středu 27. března Mezinárodní veletrh přenositelných - dovedností, kam jsou pozváni žáci a učitele místních škol
 5. - exkurze v závodě Škoda-Auto v Mladé Boleslavi
 6. - výlet do Kutné Hory

 

Projekt bude ukončen v pátek 29. března velkou party v restauraci Jangelec.

 


NOVÉ FOTO - Veletrh fiktivních firem v Náchodě

ZDE se můžete podívat na fotografie z náchodského veletrhu fiktivní firem.


Přihláška ke studiu 2019

Přihlášku ke studiu 2019 si můžete stáhnout  ZDE.

Vyplněnou pak prosím odevzdejte v kanceláři školy do 1. března 2019 (včetně).

Více podrobných informací naleznete v sekci Pro zájemce/Přijímací řízení.


Ocenění za rozvoj česko-německých vztahů

Střední škola podnikání ve Vysokém Mýtě obdržela 28. února 2019 ocenění od ředitele Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem za aktivní účast na „Programu podpory odborných praxí“.

Díky spolupráci , v níž spojily síly organizace, školy a podniky na obou stranách hranic, absolvovala od roku 2015 řada německých žáků ze školy Hans-Viessmann-Schule v Bad Wildungen a Frankenberku odbornou stáž ve Vysokém Mýtě a okolí, ve firmách Iveco, Mikroelektronika a Autoneum, a žáci naší školy měli naopak příležitost poznat pracovní prostředí německých firem a organizací
v Bad Wildungen a v partnerském městě Korbachu.

Účast na této zahraniční mobilitě přispěla nejen k rozšíření odborných znalostí žáků obou škol a ke zvýšení jejich šancí při uplatnění na evropském trhu práce, ale i ke sblížení a rozvoji všestranných přátelských vztahů mezi mladými lidmi z České republiky a Německa.

 

 


Byli jsme ve slunečné Valencii

V rámci mezinárodního projektu Erasmus+ nazvaného VITAE se skupina žáků střední školy podnikání vydala na další mezinárodní setkání. Po předchozích setkáních v loňském roce v Německu a Belgii nás tentokrát hostila španělská škola Abastos ve Valencii, třetím největším městě Španělska.

Po oficiálním přivítání ve škole se žáci rozdělili do mezinárodních skupin, ve kterých společně pracovali na aktivitách, které jsou zaměřené na přenositelné dovednosti. Dělali praktické kroky k tomu, jak uspět na trhu práce – jak si správně připravit životopis, napsat žádost o práci a poté všechny čekaly simulace pracovních pohovorů v anglickém jazyce. Žáci také prezentovali vlastní vytvořené aktivity včetně krátkého videa nejen žákům z ostatních zemí zapojených do projektu, ale také skupinám z jiných škol v okolí Valencie. Během celého týdne jsme měli možnost poznat krásy Valencie především díky španělským studentům, kteří nás provázeli centrem tohoto historického města, o něco menšího než Praha. Vyzkoušeli jsme si i typický sport nazvaný pelota, což je druh tenisové hry, ve které hráči odehrávají míč holou dlaní nebo špičkami prstů. Ochutnali jsme i místní rýžovou specialitu s mořskými plody nazvanou paella, osvěžující nápoj horchata či sladké pečivo churros s čokoládou. Naopak na nás bylo uvařit českou večeři pro celou skupinu asi čtyřiceti lidí. K radosti všech jsme zvládli připravit typické obložené chlebíčky a usmažit bramboráky s uzeným masem. Jako sladkou tečku jsme nabídli domácí vanilkové rohlíčky a krásně ozdobené perníčky.

Další setkání bude již na konci března přímo ve Vysokém Mýtě, kde nás kromě pestrého programu čeká ve středu 27. března v M-klubu mezinárodní veletrh s ukázkou aktivit, na které jsou srdečně zváni žáci místních škol i široká veřejnost. Rádi vás na veletrhu uvidíme od 10:00 do 11:30 a potom od 13:00 do 15:00. Těšíme se na vás!

 


ANGLICKÝ JAZYK PRO ODBORNOU PRAXI

Od září 2016 vyučujeme nový studijní obor

ANGLICKÝ JAZYK PRO ODBORNOU PRAXI

 • navazujeme v něm na více jak pětadvacetiletou zkušenost s výukou podnikání, cizích jazyků a práva
 • žáci v anglickém jazyce získávají znalosti a dovednosti z práva, marketingu, managementu, reklamy, elektronické komunikace a obchodního jednání
 • ve středoškolském měřítku nadstandardní rozsah výuky anglického jazyka připravuje absolventy na práci v organizacích a firmách, kde bude zaměstnavatelem požadována komunikace v odborném anglickém jazyce
 • v tomto oboru je možné pokračovat dále na vysoké škole, například Univerzita Pardubice nabízí ke studiu podobný obor

 

Předměty zaměřené na ANGLICKÝ JAZYK PRO ODBORNOU PRAXI

celý učební plán naleznete ZDE

Marketing a komunikace  v AJ - nácvik komunikačních dovedností v anglickém jazyce, osvojení si odborné terminologie pro obchodní jednání, marketing a reklamu

Prezentační dovednosti v AJ - získání jazykových prostředků a dovedností k prezentaci firmy a  produktu, práce s audiovizuální technikou

Obchodní angličtina - rozšiřování slovní zásoby z oblasti vedení firmy, obchodu a distribuce zboží

Obchodní korespondence v AJ - zkvalitnění písemné obchodní komunikace v anglickém jazyce

Svět práce - osvojení si jazykových dovedností potřebných pro získání zaměstnání, příprava na pracovní pohovory a výběrová řízení

 

Další znalosti a dovednosti

 • všeobecný anglický jazyk minimálně v úrovni B1
 • druhý jazyk (výběr z RJ, NJ, ŠJ, FJ) minimálně v úrovni A2
 • psaní „všemi deseti“ - možnost složení státní zkoušky
 • vedení podvojného účetnictví, vedení účetnictví v programu POHODA
 • vedení obchodní korespondence
 • právní znalosti z oblasti obchodního, živnostenského, pracovního a trestního práva
 • aktivní znalost programů MS Office 2013 (Word, Excel, Powerpoint)

 

Zkoušky a certifikáty

Maturitní zkouška

Praktická maturitní zkouška z ANGLICKÉHO JAZYKA PRO ODBORNOU PRAXI

Praktická maturitní zkouška z ÚČETNICTVÍ

Maturitní zkouška z PRÁVA

Certifikáty

Specialista marketingu – státní zkouška v národní soustavě klasifikací 66-021-N

Business English - mezinárodní certifikát z odborné angličtiny

Cambridge English -  mezinárodní certifikát z anglického jazyka

 

Příprava na vysokou školu

Vzdělávací program pamatuje také na přípravu na vysokou školu.

Podnikatelská škola si drží od svého vzniku kvalitní studijní úroveň, takže absolventi studují na vysokých školách práva, mezinárodní vztahy, cestovní ruch, učitelství, komunikaci a média, filozofii, žurnalistiku. Na vysokou školu odchází každý rok v průměru 60 % absolventů.

Obor Anglický jazyk pro odbornou praxi je možné dále  studovat na Pardubické univerzitě.

Uplatnění v praxi

V zaměstnání uplatníte znalosti z odborné angličtiny v oblastech PR, administrativy, obchodu, marketingu, logistiky, personalistiky. Právní znalosti využijete ve veřejné správě, u bezpečnostních složek, v právní odděleních organizací a firem. Budete mít předpoklady pro založení a rozvoj vlastního podnikání.


INTERNETOVÉ PODNIKÁNÍ

Od září 2016 vyučujeme nový studijní obor 

INTERNETOVÉ PODNIKÁNÍ

 • navazujeme v něm na více jak pětadvacetiletou zkušenost s výukou podnikání, cizích jazyků a práva
 • jedná se o perspektivní obor, který reaguje na změny v oblasti informačních technologií, které umožňují „přesunout“ podnikatelské aktivity do internetového prostředí
 • na pracovním trhu jsou žádaní odborníci v oblasti webdesignu, internetového marketingu, internetového obchodování, webové grafiky či copywritingu
 • v tomto oboru žáci uplatní znalosti z českého jazyka, psychologie, marketingu, reklamy, ekonomiky, účetnictví a práva 

 

Předměty zaměřené na INTERNETOVÉ PODNIKÁNÍ

celý učební plán naleznete ZDE

Webdesign - navrhování a správa webových stránek

Internetový marketing - realizace internetového marketingu, SEO, PPC reklama, reklamní kampaně na sociálních sítích

Copywriting - tvůrčí psaní reklamních a marketingových textů

Internetový obchod - zakládání a vedení e-shopů

Webová grafika - grafické propojení značky, designu, loga a barevnosti

 

Další znalosti a dovednosti

 • anglický jazyk minimálně v úrovni B1
 • druhý jazyk (výběr z RJ, NJ, ŠJ, FJ) minimálně v úrovni A2
 • psaní „všemi deseti“ - možnost složení státní zkoušky
 • vedení podvojného účetnictví, vedení účetnictví v programu POHODA
 • vedení obchodní korespondence
 • právní znalosti z oblasti obchodního, živnostenského, pracovního a trestního práva
 • aktivní znalost programů MS Office 2013 (Word, Excel, Powerpoint)

 

Zkoušky a certifikáty

Maturitní zkouška

Praktická maturitní zkouška z INTERNETOVÉHO PODNIKÁNÍ

Praktická maturitní zkouška z ÚČETNICTVÍ

Maturitní zkouška z PRÁVA

Certifikáty

Specialista marketingu - státní zkouška v národní soustavě klasifikací 66-021-N

Cambridge English - mezinárodní certifikát z anglického jazyka

Certifikace v účetním programu POHODA

Certifikace dovedností získaných ve fiktivní firmě

 

Příprava na vysokou školu

Vzdělávací program pamatuje také na přípravu na vysokou školu.

Podnikatelská škola si drží od svého vzniku kvalitní studijní úroveň, takže absolventi studují na vysokých školách práva, mezinárodní vztahy, cestovní ruch, učitelství, komunikaci a média, filozofii, žurnalistiku. Na vysokou školu odchází každý rok v průměru 60 % absolventů.

Uplatnění v praxi

Absolvent školy získá specializaci, která mu umožní pracovat na pracovních pozicích jako je manažer webových projektů, UX designer, pracovník PR nebo specialista online marketingu. Absolvent bude také připraven na založení vlastního podnikání v oblasti internetového obchodu, webdesignu a internetového marketingu.

ODBORNÍ GARANTI 

WWWWORKS LITOMYŠL - WEBOVÝ DESIGN

FILMOVÁNÍ EU VYSOKÉ MÝTO - TVORBA A ZPRACOVÁNÍ VIDEA

PC COMP s.r.o. VYSOKÉ MÝTO - KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI IT

 


Projekt ERASMUS + "v akci"

Pět členů našeho Erasmus+ týmu VITAE se v lednu účastnilo prvního projektového setkaní v partnerské škole v německém městě Itzehoe.

26 studentů ze čtyř zemí (Česká republika, Německo, Španělsko a Belgie) pracovalo v mezinarodních týmech  na dotaznících, se kterými navštívili několik firem v okolí Hamburku, aby zjistili informace o situaci na trhu práce.


NAŠI ODBORNÍ PARTNEŘI

Na vytvoření nového školního vzdělávacího programu INTERNETOVÉ PODNIKÁNÍ se podíleli odborníci z praxe. Svými požadavky na výstupní znalosti žáků významným způsobem ovlivnili konečnou podobu PROFILU ABSOLVENTA. Naši odborní parneři se budou také podílet na výuce tohoto perspektivního oboru.

Chtěli bychom Vám je na tomto místě představit:

 

WWWWORKS LITOMYŠL - WEBOVÝ DESIGN

 

 

PC COMP s.r.o. VYSOKÉ MÝTO - KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI IT

 

FILMOVÁNÍ EU VYSOKÉ MÝTO - TVORBA A ZPRACOVÁNÍ VIDEA

 

Branda - grafické a reklamní studio


Střední škola podnikání Vysoké Mýto, s.r.o.

Tvorba webu: wwworks.cz