AJ PRO ODBORNOU PRAXI – 8 hodin angličtiny týdně

 

ANGLICKÝ JAZYK PRO ODBORNOU PRAXI

 • ve středoškolském měřítku nadstandardní rozsah výuky anglického jazyka připravuje absolventy na práci v organizacích a firmách, kde bude zaměstnavatelem požadována komunikace v odborném anglickém jazyce
 • žáci v  odborném anglickém jazyce získávají znalosti z ekonomie, marketingu, managementu, reklamy    a obchodního jednání
 • odborný anglický jazyk se vyučuje 4 hodiny týdně ve 3. a 4. ročníku
 • všeobecná angličtina se vyučuje 4 hodiny týdně po celé čtyři roky studia
 • druhý jazyk se vyučuje také 4 hodiny týdně po celé čtyři roky studia, žáci si vybírají z nabídky německého, ruského, španělského a francouzského jazyka
 • jako nepovinný předmět si mohou žáci zvolit japonštinu
 • v tomto oboru je možné pokračovat dále na vysoké škole, například Univerzita Pardubice nabízí ke studiu podobný obor

 

Předměty zaměřené na ANGLICKÝ JAZYK PRO ODBORNOU PRAXI

celý učební plán naleznete ZDE

Marketing a komunikace  v AJ – nácvik komunikačních dovedností v anglickém jazyce, osvojení si odborné terminologie pro obchodní jednání, marketing a reklamu

Prezentační dovednosti v AJ – získání jazykových prostředků a dovedností k prezentaci firmy a  produktu, práce s audiovizuální technikou

Obchodní angličtina – rozšiřování slovní zásoby z oblasti vedení firmy, obchodu a distribuce zboží

Obchodní korespondence v AJ – zkvalitnění písemné obchodní komunikace v anglickém jazyce

Svět práce – osvojení si jazykových dovedností potřebných pro získání zaměstnání, příprava na pracovní pohovory a výběrová řízení

Další znalosti a dovednosti

 • všeobecný anglický jazyk minimálně v úrovni B1
 • druhý jazyk (výběr z RJ, NJ, ŠJ, FJ) minimálně v úrovni A2
 • psaní „všemi deseti“ – možnost složení státní zkoušky
 • vedení podvojného účetnictví, vedení účetnictví v programu POHODA
 • vedení obchodní korespondence
 • právní znalosti z oblasti obchodního, živnostenského, pracovního a trestního práva
 • aktivní znalost programů MS Office 2013 (Word, Excel, Powerpoint)

Zkoušky a certifikáty

Maturitní zkouška

Praktická maturitní zkouška z ANGLICKÉHO JAZYKA PRO ODBORNOU PRAXI

Praktická maturitní zkouška z ÚČETNICTVÍ

Maturitní zkouška z PRÁVA

Certifikáty

Specialista marketingu – státní zkouška v národní soustavě klasifikací 66-021-N

Cambridge English –  mezinárodní certifikát z anglického jazyka

Příprava na vysokou školu

Vzdělávací program pamatuje také na přípravu na vysokou školu.

Podnikatelská škola si drží od svého vzniku kvalitní studijní úroveň, takže absolventi studují na vysokých školách práva, mezinárodní vztahy, cestovní ruch, učitelství, komunikaci a média, filozofii, žurnalistiku. Na vysokou školu odchází každý rok v průměru 60 % absolventů.

Obor Anglický jazyk pro odbornou praxi je možné dále  studovat na Pardubické univerzitě.

Uplatnění v praxi

V zaměstnání uplatníte znalosti z odborné angličtiny v oblastech PR, administrativy, obchodu, marketingu, logistiky, personalistiky. Právní znalosti využijete ve veřejné správě, u bezpečnostních složek, v právní odděleních organizací a firem. Budete mít předpoklady pro založení a rozvoj vlastního podnikání.

21. ledna máme den otevřených dveří

X