Školné zůstává stejné :)

VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI JSME SE ROZHODLI NEZVYŠOVAT ŠKOLNÉ!!!

PRO ROČNÍK S NÁSTUPEM  2021 ŠKOLNÉ PONECHÁVÁME V SOUČASNÉ VÝŠI:

Roční školné činí 16 800 Kč, tj. 1 400 Kč měsíčně. 

Před nástupem ke studiu nevybíráme zálohu, první školné se platí k 10. září daného školního roku. Výše školného je garantována na celé 4 roky.

Leave A Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *