Maturitní zkouška 2021 aktuálně

K poslední změně podoby maturitní zkoušky 2021 došlo 10. března 2021. Jaká je nová podoba maturitní zkoušky si můžete přečíst ZDE.

AKTUÁLNÍ PODOBA MATURITNÍCH ZKOUŠEK JARO 2021

 • Ukončení klasifikace třídy P4 – 30. dubna 2021. K maturitní zkoušce v jarním zkušebním období bude připuštěn každý žák, který k ní podal přihlášku a který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021.
 • Nové termíny konání maturitních zkoušek si přečtěte ZDE.
 • Nově se upravuje struktura profilové části maturitní zkoušky.
  Nově se stanovuje, že předměty profilové části MZ přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 Sb. ze společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a cizí jazyk) se stávají zkouškami nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude. V případě, že je konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. V případě, že žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí (a nezapočítává se, resp. nebude ovlivňovat celkové hodnocení); OOP umožní opakování neúspěšné nepovinné zkoušky.
 • Nadále platí, že písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nejsou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky.
 • U DT byl prodloužen časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut.
  • u DT z českého jazyka a literatury dojde k prodloužení ze 75 minut na 85 minut,
  • u DT z cizího jazyka (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 100 minut na 110 minut (k prodloužení dojde u části čtení a jazyková kompetence).
  • u DT z matematiky (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 120 minut na 135 minut.
 • Mimořádné termíny v konání DIDAKTICKÝCH TESTŮ. Mimořádné termíny jsou určeny pouze pro žáky, kteří se z důvodu karantény/nemoci COVID-19 nemohli dostavit k řádnému termínu konání DT. Ředitel školy může omluvit žáka, který prokazatelně doloží, že v den konání příslušné zkoušky se k jejímu vykonání nemohl dostavit z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v souvislosti s tímto onemocněním. Žák se nejpozději do 3 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy a zároveň se může přihlásit k mimořádnému termínu DT, a to jak na povinné, tak i nepovinné zkoušky společné části MZ.
  Mimořádné termíny didaktických testů
  • matematika a anglický jazyk 7. června 2021
  • český jazyk 8. června 2021
  • německý jazyk 9. června 20121

Leave A Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *