Přijímací řízení 2021 aktuálně

NOVÝ PŘÍSPĚVEK!!

Opatření pro realizaci přijímacích zkoušek (doklad o negativním testu na covid a další) naleznete ZDE.

Opatření obecné povahy pro realizaci přijímacích zkoušek (dodatek) naleznete ZDE

———————————————————————————————————————————————————-

V návaznosti na posunutí termínů přijímacích zkoušek přidáváme navíc jeden kurz PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ. Uskuteční se v úterý 20. dubna 2021.

Podrobné podmínky přijímacího řízení s nástupem 1. září 2021 jsou ke stažení ZDE.

SHRNUTÍ AKTUALIT K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Na základě vydaných opatření obecné povahy ke konání přijímacích zkoušek představujeme přehled platných změn k 15. 3. 2021:

  • Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelkou školy 27. ledna 2021 zůstávají v platnosti.
  • Počet přijatých přihlášek do obou zaměření v 1. kole přijímacího řízení je vyšší, než je počet přijímaných žáků, proto bude dále postupováno v souladu s výše uvedenými kritérii.
  • První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) je stanoven nově na 3. května 2021, druhý řádný termín na 4. května 2021. První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín a 3. června 2021.
  • Časový rozvrh konání JPZ určí ministerstvo do 19. března 2021 a zveřejní jej na svých internetových stránkách na odkazu: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.
  • Pozvánku k JPZ zašle ředitelka školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 19. dubna, resp. 20. dubna 2021.
  • Časový limit pro písemné testy JPZ se prodlužuje u českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut), u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut).
  • Ředitelka školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu 19. května 2021. V náhradním termínu pak nejdříve 14. června 2021.
  • Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2. června 2021. V náhradním termínu to je 28. června 2021.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

ZDE si můžete stáhnout přihlášku ke studiu 2021.

Návod jak vyplnit přihlášku.

PŘÍPRAVNÉ KURZY

Přihlašování na přípravné kurzy je UKONČENO z důvodu naplnění kapacity kurzu.
Termíny konání kurzů: zahájení 9. února 2021 v 16:00 hodin, dále:  23. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3, 6. 4.

Kontakty na vyučující:
Český jazyka Ladislav Štěpán ladislav.stepan@sspo.cz
Matematika Ondřej Faltys ondrej.faltys@sspo.cz

Leave A Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *