Přípravné kurzy

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 2020

Jedním z kritérií pro přijetí do prvního ročníku na obě námi nabízená zaměření je vykonání jednotné přijímací zkoušky svěřené do rukou Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum). Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemných testů ze dvou oblastí:

  • Český jazyk a literatura – test v délce 60 minut
  • Matematika a její aplikace – test v délce 70 minut

Oba testy obsahují jak uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, tak otevřené testové úlohy, popřípadě široce otevřené úlohy, kde se hodnotí postup řešení.

Uvědomujeme si, že volba střední školy patří mezi velmi důležitá rozhodnutí, která teď stojí před žáky devátých tříd. Současně si také nejsou zcela jistí, zda dobře obstojí ve výše zmíněných testech, případně si přejí se na testy více připravovat, záleží jim na tom, aby jejich výsledky byly co nejlepší.

Proto nabízíme žákům devátých tříd přípravné kurzy jak z matematiky, tak z českého jazyka, a to od ledna až do dubna 2020. Učitelé budou během přípravných kurzů uplatňovat náš vzdělávací princip – v maximální možné míře se žákům věnovat individuálně.

Během kurzů si žáci mohou také zkusit ilustrační testy, tzv. přijímačky nanečisto (POZOR! Ty jediné se budou konat ve středu!!!), které vyhodnotí učitelé školy. I tyto testy s žáky společně probereme a vysvětlíme jim případné chybné odpovědi či postupy.

Otevírat budeme jednu třídu  pro 30 žáků (v případě většího zájmu dvě třídy).

Přípravné kurzy budou probíhat vždy ve čtvrtek v čase:

  • 16:00 – 16:45 matematika
  • 16:50 – 17:35 český jazyk

 

Celkem 8 dvouhodinovek! bude probíhat v těchto měsících takto:

  • Leden –  16. 1., 23. 1., 29. 1.(středa)
  • Únor – 6. 2., 20. 2.
  • Březen – 5. 3., 19. 3.
  • Duben – 2. 4.

Přijímačky nanečisto proběhnou pouze jako součást kurzů ve STŘEDU 29. 1. 2020 v čase (pokud dojde ke změně termínu, budete včas upozorněni) :

  • 15:40 – 16:50 – ilustrační test z matematiky
  • 17:00 – 18:00 – ilustrační test z českého jazyka

Přípravné kurzy včetně přijímaček nanečisto poskytujeme všem uchazečům za účastnický poplatek 400 Kč na žáka*. Platbu je možné provést v hotovosti v kanceláři školy, případně zaslat na účet školy 19 – 1323554379/0800 s uvedením jména a příjmení žáka do poznámky (např. Květuše Jarní)
do 10. ledna 2020. V případě neuhrazení v termínu bude místo v kurzu postoupeno dalšímu zájemci.

Vyplněnou přihlášku prosíme zaslat na email chladkova@sspo.cz (vyčkejte na potvrzující email!) nebo odevzdat v kanceláři školy do 10. ledna 2020 -případně do naplnění kapacity kurzu.

Přihlášku na tyto kurzy si můžete stáhnout ZDE.

 

V případě jakýchkoli nejasností či dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat.

 

Ing. Jitka Chládková

ředitelka školy

tel. 603 532 953

 

*V případě odevzdání zápisového lístku na naši školu pro školní rok 2020/2021 bude v září 2020 účastnický poplatek vrácen v plné výši.

 

 

 


Střední škola podnikání Vysoké Mýto, s.r.o.

Tvorba webu: wwworks.cz