Maturitní zkouška

Jaro 2020

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Povinné zkoušky:

  • Český jazyk a literatura - didaktický test, písemná práce, ústní forma
  • Cizí jazyk (Aj, Nj, Šj, Rj) - didaktický test, písemná práce, ústní forma NEBO matematika - didaktický test

Nepovinné zkoušky:

  • Cizí jazyk (Aj, Nj, Šj, Rj) - didaktický test, písemná práce, ústní forma
  • Matematika - didaktický test

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Povinné zkoušky:

  • Praktická zkouška z účetnictví
  • Ústní zkouška z práva
  • Pro zaměření IP: Maturitní práce s obhajobou
  • Pro zaměření AJ: Kombinace - praktická zkouška a maturitní práce s obhajobou

Nepovinné zkoušky:

  • Ústní zkouška z marketingu a řízení firem

 

Maturita 2020  - časový harmonogram

podání přihlášky k maturitní zkoušce

 

 

2. 12. 2019

uzavření klasifikace a absence

 

 

28. 4. 2020

pedagogická rada

 

 

28. 4. 2020

testy a písemné práce společné části -  CJ,AJ,RJ - PP 

 

 

8. 4. 2020

testy a písemné práce společné části -  M,CJ,AJ,RJ - DT

 

 

30. 4. + 4. - 5. 5. 2020

praktické zkoušky profilové části - zaměření AJ; Ú

 

 

6. - 7. 5. 2020

obhajoba maturitní práce IP/AJ

 

 

18. 5. 2020

ústní zkoušky společné a profilové části

 

 

19. - 22. 5. 2020

slavnostní vyřazení absolventů

 

 

 28. 5. 2020

 

Doporučené stránky

CERMAT - maturita

Výsledkový portál žáka

 


Střední škola podnikání Vysoké Mýto, s.r.o.

Tvorba webu: wwworks.cz