Kronika

Mezinárodní den na podnikatelce

Pátého března se na naší škole konal Mezinárodní den, který jsme pořádali v rámci projektu Hrdá škola, do něhož jsme se přihlásili a také aktivně zapojili.

Celá akce se nesla v duchu „Studenti studentům“. Úkol zněl jasně: připravit pro své spolužáky den, v němž se jim přiblíží cizí kultura, jazyky, pokrmy, abychom se tak všichni mohli netradičním způsobem dozvědět něco nového. Část z nás se rozdělila do šesti skupin podle jednotlivých zemí: Německo, Rusko, Francie, Španělsko, Velká Británie a Japonsko. Každá skupina si vybrala prostory třídy, které následně nadekorovala v duchu konkrétní země a připravila ji na příchod „cestujících“ studentů, kteří byli vybaveni „letenkou“ ve formě kartičky, do níž sbírali body za navštívenou zemi.

A co by to bylo za cestování bez ochutnání tradičních pokrmů?! Německý koutek nás oslovil vídeňskou kávou a štrúdlem, Velká Británie si pro nás připravila čaj s mlékem a apple pie, Francie překvapila čokoládovým fondant a quiche loraine, své specialitky mělo i Rusko. Také oblečení žáků bylo velmi tematické, v Rusku jsme se setkali např. s typickým krojem, ale i s kožešinami, veselí Španělé běhali v červených šatech s květy ve vlasech a v japonském koutku měla jedna studentka dokonce typickou yukatu. Ve všech světových koutcích byly pro studenty připraveny pestré aktivity. Mohli jsme si mimo jiné vyzkoušet, jak se hrají kuželky s opileckými brýlemi, hlasovat, jestli má Velká Británie odejít z EU, nebo zůstat, zatančit si flamenco, vyzkoušet kaligrafii nebo origami, zahrát si za fotbalový tým Bayern Mnichov, anebo si jen v klidu posedět a užít si trochu francouzské (ruské, japonské, ...) hudby. Během akce byl přístupný fotokoutek, kde jsme se mohli také vyfotit, a také jsme toho řádně využili :).

Všichni studenti vynaložili opravdu velké úsilí a akce, přestože se na naší škole konala poprvé, byla opravdu vydařená a budeme na ni s potěšením vzpomínat!

Nela Netková, žákyně třetího ročníku

 

 


Seminář "Můžeš podnikat"

Žáci třetího ročníku měli možnost diskutovat s úspěšnými podnikateli.

Seminář se konal 18. 2. 2020 v rámci programu "Můžeš podnikat". Naši školu navštívil Bc. Jiří Volenec, který je majitelem firmy QTS CZ s.r.o.  a  Mgr. Arnošt Štěpánek MBA., který se zabývá osobním kaučinkem.

 


Vítězíme!!! Veletrh fiktivních firem v Olomouci

Mezinárodní veletrh fiktivních firem Olomouc                             FOTA Z VELETRHU ZDE

Naše fiktivní firma Cotton Candy, s. r. o. byla vyhlášena
NEJLEPŠÍ FIRMOU VELETRHU!!!

Na veletrh fiktivních firem do Olomouce jsme nejeli s očekáváním velkých výsledků. O to příjemnější je celkové vítězství firmy Cotton Candy, s. r. o. a získání mnoha dalších ocenění. Když naše firmy vyhrají na vysokomýtském veletrhu, bývá to spojeno s "domácím prostředím". Když vyhrají na "cizím hřišti" je to spojeno s kvalitou. Úspěchy jsou o to cennější, že hodnotiteli byli podnikatelé z praxe.

Zde je výčet úspěšných umístění z Olomouckého veletrhu, kterého se zúčastnilo celkem 26 firem z České republiky a 15 firem ze zahraničí.

Cotton Candy, s. r. o.

1. místo - nejlepší firma

1. místo - nejlepší obchodní plán

1. místo - nejlepší obchodní stánek

IcePoint, s. r. o.

1. místo - nejlepší obchodní komunikace v anglickém jazyce

2. místo - nejlepší prezentace v angličtině

2. místo - nejlepší katalog

SPOKOČOKO, s. r. o

3. místo - nejlepší katalog


Reshoper Praha

Ve čtvrtek 30. ledna navštívila třída P3 odborný veletrh Reshoper 2020. Návštěva veletrhu se konala v rámci předmětu marketing.

Reshoper už potřetí představil celodenní program pro české a slovenské provozovatele e-shopů.

Nechyběli ani tentokrát profesionálové z oblasti logistiky, obalových materiálů či firemních procesů. Akce proběhla v areálu PVA EXPO Praha. 

Reshoper je koncept veletrhu s konferencí a poradenskou zónou. Jedná se o e-commerce akci, na které se představuje cca 130 firem, které radí, jak vylepšit podnikatelský  e-shop. 

 


Ekonomická olympiáda

Dvanáct žáků třetího a čtvrtého ročníku absolvovalo školní kolo ekonomické olympiády, kterou organizuje Institut ekonomického vzdělávání.

Ekonomická olympiáda je mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí. Vychází z rámcových vzdělávacích programů MŠMT a svým pojetím přispívá k dalšímu rozvíjení klíčových schopností a znalostí studentů v tomto oboru. Otázky do soutěže a samotnou koncepci olympiády vytvářejí ekonomové a odborníci z institutu a také České národní banky.

On-line testy vyplnili žáci ještě před stanovených časovým limitem a hned se také dozvěděli dosažený počet bodů. Hranici pro možný postup do krajského kola splnili tři z nich - Tomáš Novotný a Tereza Jebousková ze čtvrtého ročníku a Karolína Šejnová ze třetího ročníku. Karolína zaslouží pochvalu, protože splnila limit pro postup do krajského kola teprve po jednom roce výuky ekonomiky. Gratulujeme i Tomášovi a Tereze!

Vzhledem k velkému množství soutěžících (účastnilo se téměř 400 středních škol)  a jejich výsledkům postoupil do krajského kola pouze Tomáš Novotný, který měl ve školním kole nejvyšší počet bodů. Přejeme Tomášovi hodně úspěchů a postup do finále, které se koná tradičně v České národní bance.

Další disciplínou, kterou naši žáci právě absolvují, je Olympiáda lidských práv. Těšíme se na výsledky.


Prezentace rodilého mluvčího

 
Jsme rádi, že jsme opět mohli přivítat v naší škole Steva Siegelina z USA. Pro žáky naší školy si připravil prezentaci o státech Indiana, Michigan a Montana. Máme tak možnost se seznámit s přírodními krásami v národních parcích Glacier a Yellowstone na severozápadě USA a prohlédnout si jak zemědělskou, tak průmyslovou oblast u Velkých jezer v Severní Americe.
 
 
 

Konverzační soutěž v AJ

Jako každý rok se vybraní žáci naší školy zúčastnili konverzační soutěže v anglickém jazyce v Lanškrouně. Soutěž vždy pořádá Střední zemědělská a veterinární škola pro žáky středních odborných škol. Soutěž byla opět rozdělena do dvou kategorií (kategorie A pro 1. a 2. ročník, kategorie B pro 3. a 4. ročník. Každý soutěžící nejprve napsal rozřazovací test a poté postoupili do ústní části v každé kategorii jen ti nejlepší. Letos naší školu reprezentovalo 5 děvčat z 1. a 2. ročníku a 3 děvčata ze 3. ročníku. Nejlepší umístění v kategorii B dosáhla Lucie Drábková z 1. ročníku (6. místo) z celkového počtu 59 žáků. V kategorii A se umístila Karolína Šejnová ze 3. ročníku na 8. místě z počtu 39 žáků. 
Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy.

Exkurze P1 - Pražský hrad

V pondělí 2. prosince jsme měli jedinečnou možnost prohlídky reprezentačních prostor Pražského hradu, které jsou běžně pro veřejnost uzavřeny, neboť v nich prezident republiky vykonává své ústavní pravomoci a slouží i jiným státně-reprezentačním účelům. Všechny prostory byly mimořádně nazdobeny ve vánočním duchu. V tomto adventním čase jsme si mohli cestou z Pražského hradu vychutnat i vánoční  atmosféru na Staroměstském náměstí.  
 
 
 
 

Přednáška - Police ČR

Kam po maturitě?

Tak třeba do služebního poměru k Policii ČR!

A jaké to je pracovat u policie? Je to práce vhodná pro absolventa naší školy? Jaké musí splňovat podmínky? O tom a dalších podrobnostech debatovali žáci třetího a čtvrtého ročníku s policejní preventistkou pro Územní odbor Ústí nad Orlicí por. Bc. Lenkou Vilímkovou a zástupkyní vedoucího Obvodního oddělení Vysoké Mýto npor. Mgr. Šárkou Vlčkovou v adventním čase u nás ve škole.

 


Mýtské firmy ovládly veletrh fiktivních firem

Střední škola podnikání Vysoké Mýto hostila v pořadí již 7. regionální veletrh fiktivních firem. Ten se uskutečnil ve středu 13. listopadu v prostorách M-klubu.

Veletrh se jako každoročně dělil na dvě části. Od 9 hodin se na klubové scéně prezentovaly jednotlivé firmy z Vysokého Mýta, Hradce Králové, Náchoda a Pardubic v českém i anglickém jazyce. Od 10 hodin byl pak veletrh otevřený veřejnosti a studenti tak mohli obchodovat nejenom mezi sebou, ale i s přítomnými návštěvníky. Po celý veletrh byli soutěžící hodnoceni odbornou porotou i laickou veřejností. 

Nadešel čas vyhlášení vítězů, napětí v místnosti by se dalo krájet. Firmy ze SŠPO se umístily hned na několika předních příčkách. Firma SPOKOČOKO, s. r. o. získala 3. místo v soutěži o nejlepší slogan. Firma IcePoint, s. r. o. obsadila 3. místo v soutěži o nejlepší vizitku, 2. místo v soutěži o nejlepší prezentaci, ředitelka firmy Nela Netková se stala nejlepším prodejcem v anglickém jazyce a v celkové soutěži se stala 2. nejlepší firmou veletrhu. V neposlední řadě firma Cotton Candy, s. r. o. získala 2. místo v soutěži o nejlepší vizitku, 3. místo v soutěži o nejlepší prezentaci, zvítězila v soutěži o nejlepší stánek, stala se nejsympatičtější firmou veletrhu a také nejlepší firmou celého veletrhu.

Studenti pomyslnou laťku posunuli opět o úroveň výš. Nezbývá, než se těšit, co si připraví příště.

Alice Šplíchalová


Zkoušky English Cambridge

V pátek 15. listopadu proběhly na naší škole zkušební testy jazykové zkoušky Cambridge English. 
 
Jazykové zkoušky Cambridge Assessment English jsou mezinárodně nejuznávanější jazykovou kvalifikací. Fakt, že zkoušky jsou mezinárodně platné, přináší studentům velikou  výhodou oproti např. českým státním zkouškám nebo maturitě.
Úspěšný kandidát, který složí zkoušku, se stane doživotně držitelem certifikátu Cambridge English, potvrzujícím jeho zdatnost v anglickém jazyce. Certifikáty úspěšných kandidátů uznává více než 11.000 univerzit, zaměstnavatelů, autorit a úřadů, včetně českého MŠMT a vládních institucí v ČR. Mnoho škol včetně předních univerzit přihlíží k výsledkům Cambridge zkoušek a přiznává studentům bodovou bonifikaci u přijímacího řízení.

Pátek s rodilými mluvčími

V pátek 26. října v hodinách anglického jazyka vyučovali rodilí mluvčí. Do výuky se zapojila Christy , která je z USA a v ČR je na ročním pobytu. Dave pochází z Austrálie a trvale žije ve Vysokém Mýtě. Christy se v tomto školním roce bude do výuky zapojovat v rámci projektových dnů. Dave bude pravidelně vyučovat konverzaci v anglickém jazyce.


Mezinárodní zkoušky Cambridge English

Ve středu 9. října 2019 navštívil naši školu zástupce Evropského vzdělávacího centra s prezentací o mezinárodních zkouškách Cambridge. 

Zkoušky Cambridge English motivují lidi všech věkových kategorií a schopností, aby se učili angličtinu a rozvíjeli praktické znalosti pro reálný život. Každá zkouška se zaměřuje na jednu jazykovou úroveň a pomáhá studentům zlepšovat jejich komunikační dovednosti.

Základní informace dostali žáci všech ročníků.

 
Výsledek obrázku pro zkoušky cambridge

Sbírka Bílá pastelka

Jsme rádi, že se jako každý rok můžeme zúčastnit celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka, která je letos pořádána již po dvacáté. Naši žáci se zapojí mezi dobrovolníky a dovolí si vás oslovit v ulicích Vysokého Mýta ve středu 16. října 2019. Koupí pastelky můžete podpořit například zaměstnávání lidí se zrakovým postižením, v&yacut e;cvik vodicích psů nebo navigace pro nevidomé.

Výsledek obrázku pro bílá pastelka


Zřizovatel naší školy - PaedDr. Karel Kostka

Chtěli bychom Vám netradičním způsobem představit zřizovatele naší školy -

PaedDr. Karla Kostku, MBA, Ph.D.

Výsledek obrázku pro dr. Karel Kostka

Dr. Karel Kostka založil naši školu v roce 1993. Tehdejší Soukromá střední podnikatelská škola ve Vysokém Mýtě byla součástí sítě soukromých škol, jejichž zřizovatelem byl právě Dr. Kostka. Některé z těchto škol zanikly, jiné přešly pod nové zřizovatele. Kromě své "centrální školy" ve Vsetíně si Dr. Kostka ponechal pod svou patronací pouze jedinou školu, a to tu naši ve Vysoké Mýtě. 

Vliv "školní filozofie" Dr. Kostky na chod naší školy je patrný od samého začátku. Jde především o dobrou atmosféru, partnerský přístup k žákům a o výbornou profesní i osobní připravenost absolventů. 

V následujících dvou pořadech se můžete seznámit s osobností Dr. Kostky blíže:

pořad známého herce Jaroslava Duška: https://www.youtube.com/watch?v=fk4H6lDwfzg

pořad České televize Gejzír: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10805121298-gejzir/219562235000013/video/687737.

 

 


Střední škola podnikání Vysoké Mýto, s.r.o.

Tvorba webu: wwworks.cz