Kronika

Přednáška Petra Kadlece

V pátek 24. února se v rámci preventivních přednášek uskutečnila ve třídě P1 přednáška Petra Kadlece na téma:

JAK SE NENECHAT PODVÉST?

Východiska a cíle přednášky: Mladá generace je dnes vystavena takovému množství informací jako žádná jiná generace před nimi. Zároveň s tím jsou k informacím přehnaně důvěřiví. Jedním z rostoucích zájmů mladých je esoterika a konspirační teorie. Prvním cílem programu je ukázat, jak snadno se dá člověk podvést, pokud mu informace předáváme v líbivém kabátu a s použitím základních manipulačních technik. Druhým cílem je, aby si žáci uvědomili potřebu "kritického myšlení", ověřovali si informace a pátrali po zdrojích.

 

 


Výborné umístění na veletrhu FF v Hradci Králové

NAŠE FIKTIVKY OPĚT ZABODOVALY!!!

SUSHI - 2. NEJLEPŠÍ FIRMA VELETRHU

SLADKÉ VZPOMÍNKY - NEJLEPŠÍ STÁNEK VELETRHU

 

Ráno 9. února se naše žákovské fiktivní firmy rozjely trochu s obavami, trochu unavení, ale hodně odhodlaní na svůj již v pořadí třetí regionální veletrh do Hradce Králové. Jejich úspěchy z předchozích dvou veletrhu byly tak trochu svazující. Přesto dokázaly přesvědčit odbornou porotu o svých mimořádných schopnostech a dovednostech. Firma SUSHI HAVRAN, s.r.o. získala nádherné 2. místo v celkové soutěži o nejlepší fiktivní firmu veletrhu. Firma SLADKÉ VZPOMÍNKY, s.r.o. obsadila 1. místo v soutěži o nejlepší stánek veletrhu. Také firma DREAM CAFE, s.r.o. dosáhla výborných výsledků a odvedla stejně jako obě předchozí firmy zcela profesionální práci, i když nedosáhla na stupně vítězů.

Všem firmám srdečně gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

Eva Vítková

 

 


ODBORNÁ PRAXE V NĚMECKU

Ve dnech 20. 1. – 4. 2. 2017 se čtyři žáci třetího a čtvrtého ročníku naší školy, Aleš Karlík, Zuzana Tökölyová, Hana Kvapilová a Markéta Popilková, zúčastnili odborné praxe v německém městě Bad Wildungen. Finančně ji podpořil Česko-německý fond budoucnosti prostřednictvím organizace Tandem, Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže.

Praxi jsme připravili ve spolupráci s naší partnerskou školou Hans-Viessmann-Schule, která žákům zajistila ubytování na internátě a pracovní místa v místních organizacích – v kanceláři střední školy Holzfachschule, v marketingovém oddělení městských lázní a v lázeňském kulturním středisku a muzeu Wandelhalle. K pestré pracovní náplni patřil vedle běžných kancelářských činností příjem a výdej pošty, příprava jednací místnosti, překlady, práce ve Wordu a Excelu, pomoc při organizaci kulturních akcí, příprava stánku na veletrh a péče o exponáty v muzeu. Žáci měli příležitost seznámit se s organizací práce na jednotlivých pracovištích a účastnit se pracovních schůzek. Kromě toho zpracovávali odborné téma „Marketingová podpora a tvoření značky (branding)“ a zjišťovali, co dané organizace dělají pro podporu a známost své značky ve městě Bad Wildungen.

Dva týdny v německých firmách významně přispěly k rozvoji odborných znalostí a dovedností žáků. Byla to vynikající příležitost uplatnit teoretické znalosti marketingu a managementu v praxi a díky každodenní konverzaci v němčině upevnit a rozvinout jazykové schopnosti.


Navštívili jsme Pardubické divadlo

Ve středu 21. prosince 2017 jsme navštívili divadelní představení Bláznivé nůžky, a to v podání Východočeského divadla Pardubice. Shlédli jsme vtipnou detektivní crazy komedii. Sami jsme mohli ovlivňovat děj hry, mluvit s postavami a nakonec jsme pomohli vypátrat i vraha.

 

L. Špiner, P. Janečková a D. Novotná v Bláznivých nůžkách na Malé scéně ve dvoře, foto J. Sejkora


Veletrh FF Pardubice - 2. a 3. místo

Na veletrhu fiktivních firem, který se konal 30. 11.  v Pardubicích, byly naše firmy opět na stupních vítězů.

V soutěži o nejlepší firmu veletrhu se pěkném DRUHÉM MÍSTĚ umístila firma

SUSHI HAVRAN, s.r.o.

 

TŘETÍ MÍSTO pak ve stejné soutěži obsadila firma

SLADKÉ VZPOMÍNKY, s.r.o.

 

Firma DREAM CAFE, s.r.o. skončila v celkové soutěži hned těsně za oceněnými na čtvrtém místě.

 

BLAHOPŘEJEME K VÝBORNÉMU UMÍSTĚNÍ!!!


Sbírka pro Boziana - vybráno 5 100,- Kč

V pátek 9. prosince proběhla finanční sbírka určená na podporu BOZIANA.

Příspěvky žáků a vyučujících dosáhly výše  5 100,- Kč.

Děkujeme všem za jejich finanční příspěvek. Výtěžek sbírky bude zaslán Bozianovi do Afriky.

 

Naše škola je od roku 2004  zapojena do projektu Humanistického centra NAROVINU, které se zabývá adopcí afrických dětí.

V tomto projektu jde o pomoc dětem, které se nacházejí v podmínkách úplné chudoby. Cílem je zprostředkovat přístup ke vzdělání dětem, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit výdaje spojené s výukou.

Posíláním roční částky 7 200,- Kč se tak pomůže dosáhnout alespoň minima životních podmínek, jaké mají ostatní děti jinde ve světě.

Chlapec, kterého podporuje naše škola, se jmenuje Bozian Odhiambo Riegi a pochází z Keni. V současné době je mu 20 let a navštěvuje střední školu. Boziana podporujeme od jeho 8 let.


VÝBORNÉ UMÍSTĚNÍ V KONVERZAČNÍ SOUTĚŽI

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 2016

Celkem 6 žáků naší školy se zúčastnilo 22. 11. 2016 regionální konverzační soutěže v anglickém jazyce pro studenty odborných škol, kterou pořádala Střední škola zemědělská  a veterinární v Dolním Třešňovci u Lanškrouna.

Soutěž je rozdělena do 2 kategorií (kategorie A pro 3. a 4. ročník, kategorie B pro 1. a 2. ročník).  Každý soutěžící nejprve napíše test, který se skládá z poslechu, čtení s porozuměním a jazykové kompetence. Po výsledcích z písemné části je vybráno 10 – 14 žáků, kteří postupují do ústní části.

V kategorii A  bylo celkem 33 účastníků a náš žák Matěj Polcar obsadil 2. místo.

Z počtu 40 žáků v kategorii B se na 3. místě umístil Vojtěch Vázler z P2.

Děkujeme všem účastníkům soutěže za reprezentaci školy a blahopřejeme Matějovi a Vojtovi k výborným výsledkům.

Těšíme se na vaši hojnou účast i v příštím roce!


Veletrh fiktivních firem - OPĚT VÍTĚZÍME!

Ve středu 9. listopadu se konal ve vysokomýtském M Klubu 4. regionální veletrh fiktivních firem. Zúčastnilo se ho dvacet žákovských firem z Pardubického a Královéhradeckého kraje.

Naše firmy byly opět vidět. Získaly celou řadu ocenění.

Nejprestižnější cenu za NEJLEPŠÍ FIRMU VELETRHU získala firma SUSHI HAVRAN, s.r.o.

Nejsympatičtější firmou veletrhu byla zvolena firma DREAM CAFE, s.r.o.

SLADKÉ VZPOMÍNKY, s.r.o. získaly cenu za 2. nejlepší firmu veletrhu.

BLAHOPŘEJEME!!!

 

SUSHI HAVRAN, s.r.o. - nejlepší firma veletrhu

 

 

DREAM CAFE, s.r.o - nejsympatičtější firma veletrhu

 

 

SLADKÉ VZPOMÍNKY, s.r.o. - druhá nejlepší firma veletrhu

 


Jak se daří klokanům v Austrálii?

... a mnoho dalších zajímavých otázek mohli položit žáci na prezentacích, které měl naší škole Australan Dave Birkett.

Prezentace se konaly pro jednotlivé třídy v pondělí 26. a v úterý 27. září.

Studenti byli aktivní; zapojili se především do závěrečného kvízu, za který mohli dostat při správné odpovědi malou odměnu.

 

 


Prezidentská kancelář

V pátek 23. září navštívili žáci třídy P2 KANCELÁŘ PREZIDENTA ČR. Jednalo se o mimořádkou možnost se seznámit s organizací a chodem této státní instituce.

Fotky z této podařené exkurze můžete zhlédnout ve fotogalerii.

 


Módní přehlídka s Berenikou 2016

V úterý 20. září v 17.30 proběhla v M-klubu ve Vysokém Mýtě tradiční módní přehlídka, kterou pořádala Berenika o. p. s. spolu se studenty Střední školy podnikání a Vysokomýtskou kulturní. Byť se jednalo teprve o čtvrtý ročník, stal se tento projekt velmi rychle oblíbeným a ojedinělým kulturně sociálním počinem, který nemá v širokém regionu obdoby. Studenti se na přehlídkovém molu  setkávají a spolupracují s mentálně a fyzicky handicapovanými klienty, a v tento moment jsou zcela rovnocennými partnery.

Hlavním motivem letošní přehlídky byly modely z rozmanitých zemí. Pořadatelé pozvali diváky na cestu "Letem světem", a představili tak publiku známé i neznámé kouty naší planety od Evropy přes Ameriku po Asii. Atmosféru módně dobrodružné produkce umocnila taneční skupina Papeto, či výstup fakýra z Dálného východu. Kostýmy vytvořili klienti spolu s pracovníky Bereniky. Celá akce byla nezapomenutelnou podívanou,která nesla jasnou myšlenku: smazat rozdíly mezi handicapovanými a vyrovnat jejich možnosti. 

 

 

 

 


Napsali o nás

 

Překlad článku:

Návštěva českých žáků

Hans-Viessmann-Schule pozvala mladé lidi z Vysokého Mýta do Wildungen

BAD WILDUNGEN. Šest českých žákyň a žáků bylo na pozvání Hans-Viessmann-Schule pět dní na návštěvě v lázeňském městě. Oni i jejich pedagogický doprovod pocházejí z města Vysokého Mýta.

První městský rada Hartmut Otto, zástupce starosty Bad Wildungen, přivítal žáky Střední školy podnikání. Zdůraznil, že lázeňské město je velmi rozmanité a snaží se být moderní a světu otevřené. Vzájemné pochopení mezi mladými je velmi důležité, aby byla zaručena společná mírová budoucnost.

Účastníci výměnného pobytu obdrželi volnou vstupenku do městského bazénu.

Na oplátku daroval jeden žák prvnímu radnímu k jeho překvapení plechovku známého českého piva (Plzeň – pozn. překl.). Po přijetí na Hans-Viessmann-Schule prozkoumali hosté pozoruhodnosti v okolí lázeňského města: U jezera Edersee si prohlédli zámek Waldeck a přehradní hráz, následovala prohlídka zámku Friedrichstein a poté návštěva Sněhurčiny vesničky Bergfreiheit. Zúčastnili se rovněž výuky v rámci žákovské firmy „Junior-Unternehmen“ . Dalším bodem programu byl městský kostel a samozřejmě procházka po Brunnenallee k lázeňskému kulturnímu centru Wandelhalle. Nakonec navštívili Kassel včetně jeho horského parku s monumentem Herkula. Potom se plni nových zážitků vydali na cestu domů.


Zkouška English Cambridge

Źák třetího ročníku Matěj Polcar uspěl u mezinárodní zkoušky z anglického jazyka English Cambridge, First Certificate in English (FCE) - úroveň B2.

Blahopřejeme k úspěšnému vykonání zkoušky.

 


Zkusili jsme něco nového - KIN-BALL

Kin-ball je novou míčovou hrou, která byla vyvinuta v Kanadě pro sportovní potřeby dnešní doby. Kin-ball je poměrně fyzicky náročná hra a přitom nevyžaduje dlouhý trénink, aby si člověk užil zábavu.

Den před vysvědčením, tj. 29. června, se třída P2 zúčastnila turnaje právě v této hře - kin-ballu. Turnaj se konal na náměstí ve Vysokém Mýtě a účastnily se ho střední a základní školy.

Po dramatickém průběhu obsadila naše škola dělené druhé místo  a žák naší školy Martin Typlt získal cenu za nejlepšího "skluzaře."


Zážitky z výměnného pobytu v NĚMECKU

Ve dnech 13. – 17. 6. 2016 se šest žáků prvního až třetího ročníku Střední školy podnikání ve Vysokém Mýtě za doprovodu učitelů J. Svatošové a R. Slavíka zúčastnilo výměnného žákovského obytu v partnerské škole Hans-Viessmann-Schule v Bad Wildungen. Byla to již třetí vzájemná návštěva od roku 2014. Měli jsme možnost poznat prostředí školy a život v hostitelské rodině, inspirovat se zkušenostmi s vedením fiktivní firmy a navštívit spoustu pěkných míst v lázeňském městě Bad Wildungen a jeho okolí. Žáci ocenili tuto výjimečnou příležitost k poznání, osamostatnění a komunikaci – v angličtině, němčině i francouzštině. Za všechny nabízíme postřehy alespoň tří studentek.

Tereza Jarešová, P1: Bylo toho opravdu hodně, co jsme zažili a viděli, například centrum města Bad Wildungen a místní lázně, setkali jsme se s panem starostou, navštívili jsme město Kassel a výuku fiktivní firmy v německé škole. Sice jsme občas nerozuměli, ale snažili jsme se komunikovat buď německy nebo anglicky. Byla to opravdu moc pěkná zkušenost a jsem ráda, že se učím německy, protože jsem zjistila, v čem mám ještě rezervy, na kterých musím zapracovat. Už se těším, jak příští rok pohostíme u nás naše nové německé kamarády.

Kateřina Scheibová, P2: Přes docela obtížné začátky v komunikaci si myslím, že jsme se snažili z plných sil a nakonec jsme se všichni dobře bavili a užili si společné chvíle. Dny jsme trávili především poznáváním památek a okolí města a večery byly zcela v kruhu studentů. Nechyběl ani grilovací večer a společné procházky. Také jsem se přesvědčila, že Němci jsou velcí blázni do fotbalu. Německé vlajky visely snad na každém domě ve městě a poslední společný večer jsme strávili právě sledováním utkání Německa s Polskem. Má exchange studentka Katja mě ten večer hezky vyzdobila do německých barev, abych zapadla mezi fanoušky v restauraci, do které jsme šli fotbal společně s ostatními sledovat. Byl to asi jeden z nejlepších zážitků, jelikož atmosféra byla velmi uvolněná, i když Německo ten večer nevyhrálo. I přesto, že se němčínu neučím, po pěti dnech jsem již nějaké fráze a slova pochytila. Bylo fajn, že jsme se mohli bavit i anglicky nebo francouzsky. Jsem také velmi ráda, že jsem se zde skamarádila i se žáky z naší školy, kteří se pobytu zúčastnili. Byla to vážně dobrá zkušenost a jsem moc ráda, že mi tato možnost byla nabídnuta.

Adéla Beránková, P2: Zpočátku jsem měla obavy, jaké to bude, zda se dorozumíme a jaká bude hostitelská rodina. Strach byl zbytečný. Rodina, u které jsem byla ubytovaná, byla suprová, rodiče byli milí a vstřícní. Už od začátku jsem začala pochytávat, co si německy říkají. Výlety byly skvělé. Krásná příroda kolem, zajímavá historie a hodně zábavy. Překvapilo mě, že jsem paním učitelkám z Německa rozuměla snad vše. S německými studenty jsme měli pestrý program. Dá se říct, že jsme se nezastavili. Myslím si, že jsme si všichni rozuměli a často se i zasmáli. Výměnného pobytu bych se ráda zúčastnila i v budoucnu. Je to skvělá příležitost, jak si procvičit cizí jazyk a poznat jinou kulturu a zemi. Výměnný pobyt byl super a těším se, až přijedou oni k nám.


Střední škola podnikání Vysoké Mýto, s.r.o.

Tvorba webu: wwworks.cz