Reklama

Reklama má v rámci marketingu specifické místo, proto se na naší škole vyučuje jako samostatný předmět. Je důležité, aby žák získal nejen teoretické znalosti o postavení a úloze reklamy v marketingu, ale také dokázal reklamní sdělení vytvářet.

Obsah předmětu:

 • právní rámec reklamy
 • reklama v rámci corporate identity
 • reklamní média
 • tvorba reklamní kampaně
 • Praktická cvičení    
  • obrazy a slova v reklamě
  • barvy, jejich význam a použití
  • tvorba sloganu a názvu firmy
  • tvorba letáku
  • tvorba video spotu   
  • tvorba newsletteru

Předmět reklama se vyučuje ve 3. ročníku.

Hodinová dotace: 33 hodin