Specialista marketingu

Naše škola umožňuje žákům získat certifikát Specialista marketingu (kód: 66-021-N).
Tuto certifikaci zaštiťuje Ministerstvo obchodu a průmyslu.

 

Pro koho je certifikace určena?

Tento certifikát mohou získat již žáci čtvrtého ročníku.

 

Co získá žák touto certifikací?

Jako specialista marketingu dokáže zajistit marketingové aktivity vycházející ze strategického plánu organizace – cílem je zviditelnit a propagovat společnost, produkty nebo konkrétní značky.
Je schopen komplexně zajistit aktivity spojené s průzkumem trhu, spolupracovat s reklamními agenturami a obchodním oddělením společnosti.

 

Co konkrétně bude žák umět?

Žák získá odbornou způsobilost v těchto oblastech

  • orientace v základních principech marketingu
  • orientace v marketingovém mixu
  • využití znalostí o marketingovém prostředí
  • provádění marketingových analýz
  • orientace v marketingových strategiích
  • příprava podkladů pro marketingový výzkum
  • zpracování a prezentace marketingového dotazníku