Učíme se japonsky

Už třetím rokem mají naši žáci možnost se zapojit do kurzu japonštiny. V hodinách se zájemci naučí základy tohoto náročného jazyka včetně čtení a psaní hiragany, katakany a jednoduchých znaků kanji, osvojí si slovní zásobu a fráze pro běžné komunikační situace a seznámí se i s úskalími gramatiky, která je tolik odlišná od gramatiky u nás běžně vyučovaných jazyků. Během lekcí se žáci zároveň dozvědí spoustu zajímavostí z japonské kultury a každodenního života.