PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 2020 – 21

Jedním z kritérií pro přijetí do prvního ročníku na obě námi nabízená zaměření je vykonání jednotné přijímací zkoušky svěřené do rukou Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum). Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemných testů ze dvou oblastí:

  • Český jazyk a literatura – test v délce 60 minut
  • Matematika a její aplikace – test v délce 70 minut

Oba testy obsahují jak uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, tak otevřené testové úlohy, popřípadě široce otevřené úlohy, kde se hodnotí postup řešení.

Uvědomujeme si, že volba střední školy patří mezi velmi důležitá rozhodnutí, která teď stojí před žáky devátých tříd. Současně si také nejsou zcela jistí, zda dobře obstojí ve výše zmíněných testech, případně si přejí se na testy více připravovat, záleží jim na tom, aby jejich výsledky byly co nejlepší.

Proto nabízíme žákům devátých tříd přípravné kurzy jak z matematiky, tak z českého jazyka, a to od ledna až do dubna. Učitelé budou během přípravných kurzů uplatňovat náš vzdělávací princip – v maximální možné míře se žákům věnovat individuálně.

Během kurzů si žáci mohou také zkusit ilustrační testy, tzv. přijímačky nanečisto, které vyhodnotí učitelé školy. I tyto testy s žáky společně probereme a vysvětlíme jim případné chybné odpovědi či postupy.

Otevírat budeme dvě třídy, každou z nich vždy max. po 30 žácích.

Přípravné kurzy budou probíhat vždy ve čtvrtek v čase:

  • 16:00 – 16:45 matematika/český jazyk
  • 16:50 – 17:35 český jazyk/matematika

Celkem 8 dvouhodinovek bude probíhat v těchto měsících (konkrétní datumy budou uvedeny na webových stránkách školy nejpozději v měsíci listopadu 2019):

  • Leden – 3 setkání – termíny budou zveřejněny dle epidemiologické situace
  • Únor – 2 setkání
  • Březen – 2 setkání
  • Duben – 1 setkání

Přijímačky nanečisto proběhnou pouze jako součást kurzů v těchto časech (konkrétní den bude upřesněn):

  • 15:40 – 16:50 – ilustrační test z matematiky
  • 17:00 – 18:00 – ilustrační test z českého jazyka

Přípravné kurzy včetně přijímaček nanečisto poskytujeme všem uchazečům za účastnický poplatek 400 Kč na žáka*. 

*V případě odevzdání zápisového lístku na naši školu pro školní rok 2020/2021 bude v měsíci září 2020 účastnický poplatek vrácen v plné výši.

Přihlašování na přípravné kurzy bude možné, až bude jasná epidemiologická situace.