PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 2023

Přihláška ke stažení ZDE.

Jedním z kritérií pro přijetí do prvního ročníku na obě námi nabízená zaměření je vykonání jednotné přijímací zkoušky svěřené do rukou Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum). Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemných testů ze dvou oblastí:

  • Český jazyk a literatura – test v délce 60 minut
  • Matematika a její aplikace – test v délce 70 minut

Oba testy obsahují jak uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, tak otevřené testové úlohy, popřípadě široce otevřené úlohy, kde se hodnotí postup řešení.

Uvědomujeme si, že volba střední školy patří mezi velmi důležitá rozhodnutí, která teď stojí před žáky devátých tříd. Současně si také nejsou zcela jistí, zda dobře obstojí ve výše zmíněných testech, případně si přejí se na testy více připravovat, záleží jim na tom, aby jejich výsledky byly co nejlepší.

Proto nabízíme žákům devátých tříd přípravné kurzy jak z matematiky, tak z českého jazyka, a to
od ledna až do dubna 2023. Učitelé budou během přípravných kurzů uplatňovat náš vzdělávací princip – v maximální možné míře se žákům věnovat individuálně.

Během kurzů si žáci mohou také zkusit ilustrační testy, tzv. přijímačky nanečisto, které vyhodnotí učitelé školy. I tyto testy s žáky společně probereme a vysvětlíme jim případné chybné odpovědi či postupy.

Otevírat budeme podle zájmu max. dvě třídy, každou z nich vždy max. po 30 žácích.

Přípravné kurzy budou probíhat prezenčně (distančně pouze v případě velmi nepříznivé epidemické situace) vždy v pondělí v čase:

  • 16:00 – 16:45 matematika/český jazyk
  • 16:50 – 17:35 český jazyk/matematika

Celkem 8 dvouhodinovek bude probíhat v roce 2023 v těchto měsících:

  • Leden – 16. 1., 30. 1.
  • Únor – 6. 2., 20. 2., 27. 2.
  • Březen – 13. 3., 27. 3.
  • Duben – 3. 4.

Přijímačky nanečisto proběhnou pouze jako součást kurzů v těchto časech (konkrétní den bude upřesněn):

  • 15:40 – 16:50 – ilustrační test z matematiky
  • 17:00 – 18:00 – ilustrační test z českého jazyka

Přípravné kurzy včetně přijímaček nanečisto poskytujeme všem uchazečům za účastnický poplatek
1 000 Kč na žáka*.
Platbu je možné provést v hotovosti v kanceláři školy, případně zaslat na účet školy 19-1323554379/0800 s uvedením jména a příjmení žáka do poznámky (např. Květuše Jarní)
do 13. ledna 2023. V případě neuhrazení v termínu bude místo v kurzu postoupeno dalšímu zájemci.

Vyplněnou přihlášku prosíme zaslat na email chladkova@sspo.cz nebo odevzdat v kanceláři školy
do 13. ledna 2023 -případně do naplnění kapacity kurzu.

Kontakt: Jitka Chládková – chladkova@sspo.cz, 603 532 953

*V případě odevzdání zápisového lístku na naši školu pro školní rok 2023/2024 bude v měsíci září 2023 účastnický poplatek vrácen v plné výši.