PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM 2022

Kurzy jsou již plně obsazené a další zájemce bohužel nepřijímáme!!!

Jedním z kritérií pro přijetí do prvního ročníku na obě námi nabízená zaměření je vykonání jednotné přijímací zkoušky svěřené do rukou Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum). Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemných testů ze dvou oblastí:

  • Český jazyk a literatura – test v délce 60 minut
  • Matematika a její aplikace – test v délce 70 minut

Oba testy obsahují jak uzavřené testové úlohy s nabídkou odpovědi, tak otevřené testové úlohy, popřípadě široce otevřené úlohy, kde se hodnotí postup řešení.

Uvědomujeme si, že volba střední školy patří mezi velmi důležitá rozhodnutí, která teď stojí před žáky devátých tříd. Současně si také nejsou zcela jistí, zda dobře obstojí ve výše zmíněných testech, případně si přejí se na testy více připravovat, záleží jim na tom, aby jejich výsledky byly co nejlepší.

Proto nabízíme žákům devátých tříd přípravné kurzy jak z matematiky, tak z českého jazyka, a to od ledna až do dubna. Učitelé budou během přípravných kurzů uplatňovat náš vzdělávací princip – v maximální možné míře se žákům věnovat individuálně. Doporučená literatura: Testy z matematiky pro žáky 9.tříd ZŠ 2021 a 2022 od Didaktis.

Během kurzů si žáci mohou také zkusit ilustrační testy, tzv. přijímačky nanečisto, které vyhodnotí učitelé školy. I tyto testy s žáky společně probereme a vysvětlíme jim případné chybné odpovědi či postupy.

Otevírat budeme podle zájmu max. dvě třídy, každou z nich vždy max. po 20 žácích.

Přípravné kurzy budou probíhat prezenčně (distančně v případě nepříznivé epidemické situace) vždy v PONDĚLÍ v čase:

  • 16:00 – 16:45 matematika/český jazyk
  • 16:50 – 17:35 český jazyk/matematika

Celkem 8 dvouhodinovek bude probíhat v těchto měsících (konkrétní datumy budou uvedeny na webových stránkách školy nejpozději v měsíci prosinci 2021):

  • Leden – 2 setkání – začínáme v PONDĚLÍ 17. a 31. ledna 2022
  • Únor – 2 setkání – 7. a 21. února
  • Březen – 3 setkání – 7., 21. a 28. března
  • Duben – 1 setkání – 4. dubna 

Přijímačky nanečisto proběhnou pouze jako součást kurzů v těchto časech (konkrétní den bude upřesněn):

  • 15:40 – 16:50 – ilustrační test z matematiky
  • 17:00 – 18:00 – ilustrační test z českého jazyka

Přípravné kurzy včetně přijímaček nanečisto poskytujeme všem uchazečům za účastnický poplatek 500 Kč na žáka*. Platbu je možné provést v hotovosti v kanceláři školy, případně zaslat na účet školy 19 – 1323554379/0800 s uvedením jména a příjmení žáka do poznámky (např. Květuše Jarní)
do 14. ledna 2022. V případě neuhrazení v termínu bude místo v kurzu postoupeno dalšímu zájemci.

Vyplněnou přihlášku prosíme zaslat na email chladkova@sspo.cz nebo odevzdat v kanceláři školy do 14. ledna 2022 -případně do naplnění kapacity kurzu.

Kontakt: Jitka Chládková – chladkova@sspo.cz, 603 532 953

*V případě odevzdání zápisového lístku na naši školu pro školní rok 2022/2023 bude v měsíci září 2022 účastnický poplatek vrácen v plné výši.