Název školy

Střední škola podnikání Vysoké Mýto, s. r. o.

Studijní obor

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Zaměření

Anglický jazyk pro odbornou praxi

Internetové podnikání

Adresa

Generála Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto

Bankovní účet

19 – 1323554379/0800

25266195

Tel. ředitelna      

468 003 261

Tel. sborovna

468 003 269

Tel. kancelář:

468 003 262

Mobil

603 532 953

604 295 238

E-mail

chladkova@sspo.cz

slavik@sspo.cz

www

www.sspo.cz

facebook

www.facebook.com/sspovm