Fiktivní firmy zakládají žáci středních odborných škol ve spolupráci s Centrem fiktivních firem (CEFIF), které výuku ve fiktivní firmě koordinuje. 

Třída je rozdělena do dvou až tří jednotlivých skupin (fiktivních firem).  Každá skupina si vytvoří vnitřní strukturu firmy, zvolí předmět podnikání a připojí se do systému fiktivních firem CEFIF.  Žáci projdou modelově celým procesem zakládání firmy a následně ve třetím ročníku vedou účetní, administrativní, právní, personální a obchodní agendu firmy. Obchodují s ostatními firmami v systému CEFIF a účastní se veletrhů, kde měří své dovednosti s ostatními firmami. Naši žáci dosáhli na veletrzích fiktivních firem významných úspěchů.

FIKTIVNÍ FIRMY 2020/21

Malé ohlédnutí za letošními fiktivkami na Podnikatelce

Z důvodu současné složité epidemiologické situace jsme na naší škole museli zásadně změnit metody výuky předmětu Fiktivní firma. Kromě úpravy a rozložení časové dotace předmětu jsme bohužel oželeli i naši tradiční oblíbenou akci – Vysokomýtský veletrh fiktivních firem, které se pravidelně účastnili i žáci z dalších středních škol našeho regionu. V prvním pololetí školního roku probíhala výuka distančním způsobem a díky obrovskému nasazení pedagogů, žáků třetího ročníku a dobré spolupráci s Centrem fiktivních firem při Národním pedagogickém institutu České republiky jsme úspěšně zvládli všechny úkoly i navzdory všem příkořím, které tento způsob výuky na dálku přináší.

Na naší škole vznikly celkem tři fiktivní firmy: Meato, s r. o., Fluffy Waffy, s r. o. a PushAway, s r. o. Žáci provedli úspěšně všechny úkony spojené se založením firem, jejich prezentováním na sociálních sítích a do jejich e-shopů si našlo cestu opravdu velké množství zákazníků. Pokud byste se zeptali žáků, kteří letos prošli prací ve fiktivních firmách, na jejich názor, čím je předmět obohatil, mohli byste slyšet například to, že si z této aktivity odnesli do profesního života mnohé poznatky a dovednosti nejen ohledně obchodování, ale i řízení firmy, zdravé komunikace ve firmě a kvalitní týmové práce.

A na závěr hodnocení jednoho z těch, kteří v tomto školním roce prošli prací ve fiktivní firmě – Filipa Neumanna z fiktivní firmy Meato, s r. o.

„Myslím, že naší nejsilnější stránkou byla komunikace. Každý krok jsme s kolegy pečlivě procházeli, řešili jsme různé možnosti řešení a nakonec jsme se snažili volit tu nejlepší z nich. Velmi mě mrzí absence veletrhů, na které jsem se moc těšil. Spolehlivost, rychlost a správnost pro mě byly klíčovými faktory při spolupráci ve firmě i při spolupráci s ostatními firmami. Komunikaci přes e-mail mělo povětšinou na starost právní oddělení, ale i já jsem se svými kolegy přičichl k tomu, jak to funguje. Je až neuvěřitelné, kolik jsme se toho díky fiktivním firmám dokázali naučit a kolik přínosných věcí nám tento předmět přinesl do běžné praxe. Celkově tento předmět hodnotím velice kladně, i když offline hodiny měly své plusy i mínusy. Úplně nechci zatracovat offline výuku, protože práce z domu mi přinesla několik dalších možností, se kterými bych nemohl pracovat tak v klidu ve škole. Na druhou stranu by bylo z mého pohledu skupinové jednání a kolektivní práce ve škole o dost efektivnější. Jsem rád, že jsem měl to štěstí a dostal jsem příležitost pracovat s tak schopnými kolegy.“