Maturitní zkouška

Jaro 2021

Od roku 2021 se mění dosavadní podoba maturitní zkoušky. Více maturitních zkoušek přechází do kompetence školy. Maturitní zkouška se  nadále skládá ze státní a školní části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Státem zadávané zkoušky

Povinné zkoušky

 • Český jazyk a literatura – didaktický test
 • Cizí jazyk (Aj, Nj, Šj, Rj) – didaktický test    NEBO      matematika – didaktický test

Nepovinné zkoušky

 • Cizí jazyk (Aj, Nj, Šj, Rj) – didaktický test
 • Matematika – didaktický test


Školní část maturitní zkoušky

Povinné zkoušky

 • Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní  maturitní zkouška
 • Cizí jazyk (Aj, Nj, Šj, Rj) – písemná práce a ústní maturitní zkouška
 • Účetnictví praktická maturitní zkouška
 • Právo – ústní maturitní zkouška

 • Internetové podnikání: maturitní práce s obhajobou
 • AJ pro odbornou praxi: – praktická zkouška a maturitní práce s obhajobou

Nepovinné zkoušky

 • Marketing a řízení firem –  ústní maturitní zkouška


Maturita 2021  – časový harmonogram

podání přihlášky k maturitní zkoušce

   
 1. 12. 2020

uzavření klasifikace a absence

   

30. 4. 2021

pedagogická rada

   

30. 4. 2021

písemné práce společné části –  ČJ, cizí jazyk

   

duben 2021

didaktické testy –  M,ČJ, cizí jazyk

   

3. – 7. května 2021

praktická zkoušky profilové části – Účetnictví

   

11. května 2021

obhajoba maturitní práce IP/AJ

   

20. – 21. května 2021

ústní zkoušky společné a profilové části

   

24. – 28. května 2021

slavnostní vyřazení absolventů

    červen 2021

Doporučené stránky

CERMAT – maturita

Výsledkový portál žáka