Maturitní zkouška

Jaro 2020

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Povinné zkoušky:

  • Český jazyk a literatura – didaktický test, písemná práce, ústní forma
  • Cizí jazyk (Aj, Nj, Šj, Rj) – didaktický test, písemná práce, ústní forma NEBO matematika – didaktický test

Nepovinné zkoušky:

  • Cizí jazyk (Aj, Nj, Šj, Rj) – didaktický test, písemná práce, ústní forma
  • Matematika – didaktický test

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Povinné zkoušky:

  • Praktická zkouška z účetnictví
  • Ústní zkouška z práva
  • Pro zaměření IP: Maturitní práce s obhajobou
  • Pro zaměření AJ: Kombinace – praktická zkouška a maturitní práce s obhajobou

Nepovinné zkoušky:

  • Ústní zkouška z marketingu a řízení firem

 

Maturita 2020  – časový harmonogram

podání přihlášky k maturitní zkoušce

 

 

2. 12. 2019

uzavření klasifikace a absence

 

 

28. 4. 2020

pedagogická rada

 

 

28. 4. 2020

testy a písemné práce společné části –  CJ,AJ,RJ – PP 

 

 

8. 4. 2020

testy a písemné práce společné části –  M,CJ,AJ,RJ – DT

 

 

30. 4. + 4. – 5. 5. 2020

praktické zkoušky profilové části – zaměření AJ; Ú

 

 

6. – 7. 5. 2020

obhajoba maturitní práce IP/AJ

 

 

18. 5. 2020

ústní zkoušky společné a profilové části

 

 

19. – 22. 5. 2020

slavnostní vyřazení absolventů

 

 

 28. 5. 2020

 

Doporučené stránky

CERMAT – maturita

Výsledkový portál žáka