Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D., který je také zřizovatelem Střední školy Kostka ve Vsetíně.

Střední škola Kostka s.r.o., Pod Pecníkem 1666, 75501 Vsetín, Zlínský kraj
IČ: 25367692

Výsledek obrázku pro dr. Karel Kostka

Dr. Karel Kostka založil naši školu v roce 1993. Tehdejší Soukromá střední podnikatelská škola ve Vysokém Mýtě byla součástí sítě soukromých škol, jejichž zřizovatelem byl právě Dr. Kostka. Některé z těchto škol zanikly, jiné přešly pod nové zřizovatele. Kromě své “centrální školy” ve Vsetíně si Dr. Kostka ponechal pod svou patronací pouze jedinou školu, a to tu naši ve Vysoké Mýtě. 

Vliv “školní filozofie” Dr. Kostky na chod naší školy je patrný od samého začátku. Jde především o dobrou atmosféru, partnerský přístup k žákům a o výbornou profesní i osobní připravenost absolventů. 

Školská rada

Na základě znění § 167 a 168 Školského zákona je zřízena od 1. 12. 2005 při Střední škole podnikání Vysoké Mýto, s.r.o. Školská rada.

 Od 1. 7. 2021  Školská rada pracuje v následujícím složení:

  • Ladislav Štěpán – předseda, zástupce pedagogů
  • Edita Neumanová – zástupce rodičů a zletilých žáků
  • Michaela Nováková – jmenovaná ředitelem školy