Zřizovatel školy

Zřizovatelem školy je PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D., který je také zřizovatelem Střední školy Kostka ve Vsetíně.

Střední škola Kostka s.r.o., Pod Pecníkem 1666, 75501 Vsetín, Zlínský kraj
IČ: 25367692

Výsledek obrázku pro dr. Karel Kostka

Dr. Karel Kostka založil naši školu v roce 1993. Tehdejší Soukromá střední podnikatelská škola ve Vysokém Mýtě byla součástí sítě soukromých škol, jejichž zřizovatelem byl právě Dr. Kostka. Některé z těchto škol zanikly, jiné přešly pod nové zřizovatele. Kromě své “centrální školy” ve Vsetíně si Dr. Kostka ponechal pod svou patronací pouze jedinou školu, a to tu naši ve Vysoké Mýtě. 

Vliv “školní filozofie” Dr. Kostky na chod naší školy je patrný od samého začátku. Jde především o dobrou atmosféru, partnerský přístup k žákům a o výbornou profesní i osobní připravenost absolventů. 

Školská rada

V souladu s ustanovením § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších právních předpisů, byla při Střední škole podnikání Vysoké Mýto, s.r.o. zřízena Školská rada. Dne 19. 6. 2023 byla zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky navržena a následně zvolena jako jejich zástupce do Školské rady paní Mgr. Lenka Peťurová.

 Od 19. 6. 2023  Školská rada pracuje v následujícím složení:

  • Ladislav Štěpán – předseda, zástupce pedagogů
  • Mgr. Lenka Peťurová – zástupce rodičů a zletilých žáků
  • Michaela Nováková – jmenovaná ředitelem školy