Studijní obor
63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – čtyřleté denní studium

Zaměření

Anglický jazyk pro odbornou praxi

Internetové podnikání

 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

(předběžné informace, budou ještě upřesněny J)

  1. Předpokládaný počet přijímaných žáků

Studijní obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium

Zaměření:       Anglický jazyk pro odbornou praxi    15 žáků

                          Internetové podnikání                          15 žáků

  1. Jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v 1. kole

Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání do 1. ročníku 2021/2022 se bude přihlížet
k následujícím kritériím:

  • výsledky hodnocení jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky;
  • hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání;
  • motivační dopis;
  • doplňkové aktivity.

Konkrétně tedy:

  1. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu je dosažení minimálně 20 bodů ze 100 možných v povinných testech. Tento výsledek má 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.
  2. Dalším kritériem je prospěch ze základní školy za 1. pololetí 9. třídy.
  3. V motivačním dopise uchazeč popíše svůj zájem o obor, případné zkušenosti, znalosti a dovednosti, své kladné vlastnosti, přednosti a vlastní cíle, které dobře vystihují jeho osobnost.
  4. Posledních body je možné získat za aktivity, kterými jsou olympiáda a různé další vědomostní soutěže. Diplom, certifikát či potvrzení o účasti doloží uchazeč k přihlášce.

Další důležité informace pro uchazeče:

Školní přijímací zkouška se nekoná!

Pro studium není vyžadováno potvrzení o zdravotní způsobilosti!