Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Milí uchazeči o studium, vážení rodiče,

děkujeme za projevený zájem o studium na naší škole. Než si přečtete podrobnosti k letošnímu přijímacímu řízení, tak Vám chceme sdělit základní informace:

Pokud bude počet přihlášek ke studiu nižší či roven 30, tak se přijímací zkoušky nebudou konat a přijati ke studiu budou všichni žáci, kteří v 1. kole podali přihlášku na naši školu. Pokud bude počet přihlášených vyšší než 30, čekají Vás jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky zadávané společností Cermat (jako v minulých letech). Dále se do přijímací zkoušky bude započítávat motivační dopis (má téměř 50% váhu), prospěch z 1. pololetí 8. a 9. třídy
a doplňkové aktivity (olympiády, zájmové kroužky, soutěže,…). Bodové hodnocení každé části přijímací zkoušky a další důležité informace najdete níže.

Manuál k ochraně zdraví při organizaci přijímacích zkoušek naleznete ZDE.

Podrobné podmínky přijímacího řízení s nástupem 1. září 2021 jsou ke stažení ZDE.

Opatření pro realizaci přijímacích zkoušek (doklad o negativním testu na covid a další) naleznete ZDE.

Vysvětlující informace Vám podá na tel. čísle 603 532 953 ředitelka školy Ing. Jitka Chládková.

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU MŮŽETE:
– odevzdat přímo v kanceláři školy, a to v pracovních dnech mezi 8 – 15 hodinou, k rukám paní Šindlarové (v případě uzamčení školy volejte na číslo 468 003 262)
– zaslat poštou na adresu školy