Podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Rozhodnutí o termínech konání přijímací zkoušky, kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů nejpozději zveřejní ředitelka školy nejpozději do 31. ledna 2022.

 

Aktuální informace k celkové podobě přijímacího řízení naleznete v dokumentu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Podrobnější informace o přijímacím řízení Informace jsou průběžně zveřejňovány a aktualizovány na webové stránce MŠMT: Přijímání na střední školy a konzervatoře, MŠMT ČR (msmt.cz) dále na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání: Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz).