Studijní obor
63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ – čtyřleté denní studium

Zaměření

Anglický jazyk pro odbornou praxi

Internetové podnikání

 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství ČR upravilo podmínky pro přijímání žáků do 1. ročníku střední školy. V co nejkratší době Vás seznámíme s novými podmínkami přijetí na naší školu.

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Studijní obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium

Zaměření:       Anglický jazyk pro odbornou praxi    15 žáků

                          Internetové podnikání                          15 žáků