Základní údaje

Název školy
Střední škola podnikání Vysoké Mýto, s. r. o.

Adresa
Generála  Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto

Zřizovatel
soukromý, PaedDr. Karel Kostka, MBA, Ph.D.

Studijní obor
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Zaměření
Anglický jazyk pro odbornou praxi
Internetové podnikání

Bankovní účet
1323554379/0800


25266195

IZO
110011848

REDIZO
600013103

ID datové schránky
2wt45vz

web
www.sspo.cz

facebook
www.facebook.com/sspovm

Kontakty

Tel. ředitelna
468 003 261

Tel. sborovna
468 003 269

Tel. kancelář
468 003 262

Mobil
603 532 953
604 295 238

E-mail
chladkova@sspo.cz
slavik@sspo.cz

Zaměstnanci školy

Ing. Jitka Chládková

ředitelka školy

603 532 953

chladkova@sspo.cz

Michaela Nováková

ekonomka školy

468 003 262

ekonom@sspo.cz

Mgr. Ladislav Štěpán

zást. ředitelky školy, tř. učitel P3

468 003 269

ladislav.stepan@sspo.cz

Mgr. Radek Slavík

manažer, výchovný poradce

604 295 238

slavik@sspo.cz

Mgr. Gabriela Spilková

učitelka, třídní učitelka P1

468 003 269

gabriela.spilkova@sspo.cz

Mgr. Veronika Šlezingrová

učitelka, třídní učitelka P4

468 003 269

veronika.slezingrova@sspo.cz

Bc. Pavel Hájek

učitel

468 003 269

hajek739@gmail.com

Mgr. Jan Janko

učitel

468 003 269

jan.janko@sspo.cz

Ing. Nikola Truncová

učitelka

468 003 269

nikola.truncova@sspo.cz

Ing. Dušan Kukla

učitelk

468 003 269

kukla@technickavm.cz

Mgr. Jakub Klement

učitel, třídní učitel P2

468 003 269

jakub.klement@sspo.cz

RNDr. Pavel Kouba

učitel

468 003 269

kouba@gvmyto.cz

Mgr. Vladimíra Nacházelová

učitelka

468 003 269

vladimira.nachazelova@sspo.cz

Ing. Mgr. Lenka Rychtaříková

učitelka

468 003 269

lenka.rychtarikova@sspo.cz

PhDr. Jarmila Svatošová

učitelka

468 003 269

jarmila.svatosova@sspo.cz

Mgr. Marek Šinkora

učitel

468 003 269

marek.sinkora@sspo.cz

Radek Štěpán

učitel

468 003 269

r.stepan@filmovani.eu

Mgr. Petr Štorek Ph.D.

učitel

468 003 269

storek@gvmyto.cz

468 003 269