Základní údaje

Název školy
Střední škola podnikání Vysoké Mýto, s. r. o.

Studijní obor
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Zaměření
Anglický jazyk pro odbornou praxi
Internetové podnikání

Adresa
Generála  Závady 118, 566 01 Vysoké Mýto

Bankovní účet
19 – 1323554379/0800


25266195

IZO
11001848

REDIZO
600013103

web
www.sspo.cz

facebook
www.facebook.com/sspovm

 

Kontakty

Tel. ředitelna
468 003 261

Tel. sborovna
468 003 269

Tel. kancelář
468 003 262

Mobil
603 532 953
604 295 238

E-mail
chladkova@sspo.cz
slavik@sspo.cz