Ing. Jitka Chládková,
ředitelka školy

Malá škola – velká rodina

Slogan „Malá škola – velká rodina“ dobře vystihuje přátelskou atmosféru a vizi naší školy. Jde nám o individuální přístup ke každému žákovi tak, abychom objevili a rozvíjeli jeho schopnosti v souladu se starořeckým příslovím: „Žák není nádoba, která se má naplnit, nýbrž pochodeň, která se má zažehnout.”

Jako jedna z prvních soukromých škol v Pardubickém kraji byla v roce 1992 založena Soukromá střední škola podnikatelská Vysoké Mýto, která v roce 1993 přivítala první žáky. Škola byla zařazena do sítě škol jako detašované pracoviště Soukromé střední podnikatelské školy ve Vsetíně, která je dodnes v osobě PaedDr. Karla Kostky, MBA, Ph.D. zřizovatelem školy.

Od samého začátku bylo hlavním posláním školy vedle poskytování kvalitního vzdělání formování žákovy osobnosti tak, aby absolvent byl člověkem samostatným a kreativním, měl zdravé sebevědomí a všeobecný rozhled, byl flexibilní a adaptabilní ve vztahu k dalšímu vzdělávání a k uplatnění na pracovním trhu.

Cílem vzdělávání na naší škole nikdy nebyla kvantita, ale kvalita. Proto je škola i v současné době nejmenší a můžeme říci „nejrodinnější“ střední školou v Pardubickém kraji. Vzdělání je postaveno na základě dobrých vztahů mezi učiteli a žáky a za téměř již 30 let praxe se potvrdilo, že partnersky náročný vztah vede k lepším vzdělávacím výsledkům.

Kvalitní jazykové vzdělávání bylo na Podnikatelce vždy „vlajkovou lodí“. Jazyková nabídka se v průběhu let rozšířila o francouzštinu, ruštinu, španělštinu a japonštinu. V minulosti jsme se zúčastnili mnoha mezinárodních projektů, které umožnily žákům cestovat po celé Evropě a významně přispěly k jejich motivaci pro další studia cizího jazyka. Zapojení žáků do mezinárodních projektů pro nás zůstává jedním z hlavních cílů i pro nadcházející roky.

Od roku 2016 jsme v souladu s novými trendy zavedli do výuky odbornou angličtinu a v regionálním měřítku i jedinečný obor Internetové podnikání. Žákům se tak rozšířilo portfolio znalostí a dovedností, které mohou využít jak při dalším vzdělávání, tak i na trhu práce.

V dalších letech se chceme nadále držet vize rodinné střední školy a poskytovat tak veřejnosti nabídku vzdělání odlišného od velkých vzdělávacích komplexů státních škol.

Věříme, že se nám bude dařit zvyšovat kvalitu školy, kterou budou opouštět osobnostně připravení, odborně vzdělaní a spokojení absolventi