Absolventi z let 2015 – 2019 studují

Ekonomické obory

Vysoká škola ekonomická Praha, mezinárodní vztahy

Vysoká škola ekonomická, sociálně ekonomická demografie

Vysoká škola ekonomie a managementu Praha, obor komunikace a lidské zdroje

Vysoká škola ekonomická Ostrava – globální management

Vysoká škola ekonomická Ostrava – podnikatelská fakulta

Univerzita Pardubice, ekonomika ve veřejné správě

Univerzita Pardubice, management ochrany podniku a společnosti

Univerzita Hradec Králové, finanční management

Moravská univerzita Olomouc – management a ekonomika ve veřejném sektoru

Vysoká škola technická Brno, účetnictví a daně

Vysoká škola technická Brno, ekonomie podniku

Vysoká škola polytechnická Jihlava, finance a řízení

Vysoká škola Tomáše Bati Zlín, Podnikatelská fakulta

Vysoká škola finanční a správní – obor marketingová komunikace

 Metropolitní univerzitě Praha, mediální studia 

 

Humanitní obory

Univerzita Karlova Praha, Fakulta sociálních věd  Česko – německé vztahy

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Univerzita Pardubice, Filosofie

Univerzita Pardubice, humanitní studia

Univerzita Pardubice, historicko literární studia

Univerzita Hradec Králové, sociální a charitativní práce

VŠ filozofická Pardubice – obor sociální antropologie

Univerzita Palackého Olomouc – politologie

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta –  matematika a informatika

Univerzita Palackého Olomouc – právnická fakulta

Masarykova univerzita Brno, právnická fakulta

Masarykova univerzita Brno, Informační studia a knihovnictví

 

Jazykové obory

Univerzita Hradec Králové, AJ a FJ pro cestovní ruch

Univerzita Palackého Olomouc – francouzský jazyk

Masarykova univerzita Brno, germanistika

Univerzita Pardubice, AJ pro hospodářskou praxi

Univerzita Pardubice, NJ pro hospodářskou praxi