Výuka cizích jazyků patří na podnikatelské škole k profilovým předmětům.

V obou specializacích (AJ a IP) se vyučuje jako hlavní cizí jazyk ANGLIČTINA, a to po celé čtyři roky čtyři hodiny týdně. Každá třída je rozdělená do tří skupin tak, aby byl zajištěn osobní přístup. Minimální dosažená úroveň podle Společného evropského referenčního rámce je úroveň B1. Nejlepší žáci jsou individuálně vedeni k dosažení úrovně B2. Žákům je během studia nabídnuta možnost složit zkoušku Cambridge English. Výuka je podpořena v hodinách konverzace rodilým mluvčím. Žáci mají možnost se během studia zapojit do mezinárodních programů, které žákům umožňují procvičit anglický jazyk v praxi. Pro většinu žáků je angličtina maturitním jazykem.

Druhý jazyk si žáci vybírají z nabídky čtyř jazyků: NĚMČINA, ŠPANĚLŠTINA, RUŠTINA a FRANCOUZŠTINA. Druhý cizí jazyk se v obou specializacích (AJ a IP) rovněž vyučuje celé čtyři roky čtyři hodiny týdně. Cílová úroveň NJ, RJ, ŠJ, FJ podle Společného evropského referenčního rámce je úroveň A2. Nejlepší žáci jsou individuálně vedeni k dosažení úrovně B1. Třída je při výuce NJ, RJ, ŠJ, FJ rozdělena na tři výukové skupiny. Žáci mohou z druhého jazyka složit povinnou i nepovinnou maturitní zkoušku.

Již  třetím rokem mají naši žáci možnost se zapojit do nepovinného předmětu JAPONŠTINA. Zde se žáci učí základy tohoto exotického jazyka včetně čtení a psaní hiragany, katakany a jednoduchých znaků kanji. Osvojují si slovní zásobu a fráze pro běžné komunikační situace. Dozvědí se také spoustu zajímavostí z japonské kultury a každodenního života.