Podpora prevence digitální propasti

Cílem prevence digitální propasti je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení (tzv. digitální propasti).
MŠMT s využitím Národního plánu obnovy poskytuje školám finanční prostředky na mobilní digitální technologie pro vytvoření tzv. mobiliáře, ze kterého bude škola
znevýhodněným žákům zapůjčovat základní digitální vybavení (např. notebook, chromebook, tablet nebo software, dále viz níže).
Záměrem tohoto kroku je snížit nerovnosti mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením – prevence digitální
propast

Digitální učební pomůcky

Cílem projektu je vybavení žáků pokročilými digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí. Účelem je pořízení pokročilých digitálních učebních pomůcek pro žáky SŠ. Projekt je určen pro žáka, který pokročilou digitální učební pomůcku používá ve výuce pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí napříč vzdělávacími oblastmi podle revid. RVP.