Školné

Jako soukromý školní subjekt jsme financováni dotacemi na žáka ze strany státu a školným, které je hrazeno zákonnými zástupci žáků. 

Díky školnému můžeme zajistit chod školy rodinného typu a mít tak možnost realizovat ve větší míře individuální přístup k žákům. Můžeme také vyplácet stipendia, a tím zvyšovat motivaci žáku při dosahování kvalitních vzdělávacích výsledků.

Výše školného je garantována na celou dobu studia a rodiče jej mohou hradit v měsíčních, čtvrtletních nebo pololetních splátkách.

Pokud na škole studují sourozenci, je jim poskytnuta na školném sleva.

O podmínkách studia a výši školného uzavírá ředitelka školy  se zákonným zástupcem žáka smlouvu.

Disponování s penězi je kontrolováno krajským úřadem, finančním úřadem a každoročně nezávislým auditorem.

 

Roční školné činí 16 800 Kč, tj. 1 400 Kč měsíčně. Před nástupem ke studiu nevybíráme zálohu, první školné se platí k 10. září daného školního roku.

 

Číslo účtu pro zasílání školného: 19 – 1323554379/0800