Projekt realizovaný v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Projekt probíhá v období 1. 8. 2022 – 30. 8. 2023.

Cílem projektu je podpora inovativního vzdělávání žáků na střední škole tak, aby podpořený jedinec byl vybavený základními znalostmi a dovednostmi, aby dokázal v co nejvyšší míře využít svůj potenciál v dynamicky se měnícím světě ve prospěch nejen svého vlastního rozvoje, ale ve prospěch rozvoje společnosti. Dále je projekt zaměřen na podporu osobnostně sociálního a profesně odborného rozvoje pracovníků ve vzdělávání na střední škole.