Stipendia

Na základě stipendijního řádu jsou žáci za výborné studijní výsledky finančně odměňováni.

Při splnění stanovených kritérií jsou vyplácena následující stipendia:

  • měsíční prospěchové za výborný prospěch na základní škole (1. pololetí 1. ročníku)
  • měsíční prospěchové za výborný prospěch
  • prázdninové stipendium
  • jednorázové stipendium za zlepšení prospěchu
  • jednorázový příspěvek na autoškolu

 

Měsíční prospěchové stipendium

V prvním pololetí prvního ročníku je určeno pro žáky, kteří v devátém ročníku měli v obou pololetích vyznamenání.

V dalším studiu se stipendium stanovuje na základě studijních výsledků za předcházející pololetí. Podmínkou pro vyplácení stipendia je, aby žák prospěl s vyznamenáním.

Maximální výše měsíčního stipendia je 600,- Kč na žáka. Stipendium se určuje podle níže uvedené tabulky.

Prázdninové stipendium

Pokud má žák v prvním i druhém pololetí vyznamenání má nárok na prázdninové stupendium až do výše 1200,- Kč.

Stipendium za zlepšení

Vyplácí se jednorázově žákům, kteří se oproti minulému klasifikačnímu období výrazně zlepšili v prospěchu. Nejdříve se stipendium vyplácí za výsledky v prvním pololetí 2. ročníku a podmínkou je, že žák musí mít na na pololetním i závěrečném vysvědčení stále se zlepšující průměr.

Tabulka vyplácení stipendií

početznámkaKč měsíčně
pouzevýborně600
1 xchvalitebně
2 xchvalitebně500
3 xchvalitebně400
4 xchvalitebně300
5 xchvalitebně200
6 xchvalitebně100