Projekt probíhá od roku 2008 zpravidla každý druhý rok. Je realizován pro žáky, kteří studují německý jazyk. Nejbližší projekt je připravován na září 2023.

Projekt vychází z dlouhodobého strategického plánu školy a je realizován ve spolupráci s partnerským městem Korbach. Jeho cílem je prakticky rozvinout odborné znalosti žáků v oblasti managementu, marketingu a práva a zdokonalit jazykové znalosti a dovednosti v běžné komunikaci i odborné němčině.

Praktikanti pracují v různých odděleních městského a krajského úřadu a ve vybraných firmách.

Praktikanti mají jedinečnou možnost poznat německou kulturu a život v hesenském okresním městě.
Díky této praxi získávají samostatnost a zkušenosti pro další studium a zaměstnání. Zlepší se tak jejich uplatnění na trhu práce jak doma, tak i v zahraničí.