Projekt Inovativní škola

Podnikatelská škola realizuje od 1. 8. 2022 do 30. 8. 2025 projekt Inovativní škola.

Jedná se o projet Šablony pro SŠ a VOŠ I Operačního programu Jan Amos Komenský. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora inovativního vzdělávání žáků na střední škole tak, aby podpořený jedinec byl vybavený základními znalostmi a dovednostmi, aby dokázal v co nejvyšší míře využít svůj potenciál v dynamicky se měnícím světě ve prospěch nejen svého vlastního rozvoje, ale ve prospěch rozvoje společnosti. Dále je projekt zaměřen na podporu osobnostně sociálního a profesně odborného rozvoje pracovníků ve vzdělávání na střední škole.

Vyučující anglického jazyka Jakub Klement se zúčastnil intenzivního kurzu AJ v Language School Cambridge.

Pavel Hájek, vyučující internetového podnikání, realizoval projekt Produktový marketing.