Aktuálně

Pokyny ke screeningovému testování listopad 2021 – únor 2022

K přečtení ZDE.

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 22. 11. 2021

K přečtení ZDE.

————————————-

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 25. 10. a 1. 11. 2021

K přečtení ZDE.

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ K PROVOZU OD 15. 11. 2021

K přečtení ZDE.

OCHRANA ÚST A NOSU

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. 9. 2021 s aktualizací k 25. 10. 2021:

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty respirátorem třídy FFP2 (respirátor lze nahradit pouze nanorouškou). Žáci mladší 15-cti let mohou použít chirurgickou roušku.

Neočkovaní pedagogové mají povinnost nosit ochranný prostředek i při výuce; osoby v době výkonu práce na pracovišti mají povinnost použít ochranný prostředek za podmínky, kdy sdílí pracovní prostor s jiným  spolupracovníkem (typicky sborovna, kancelář).

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

  • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

Další výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením (typicky např. pokud jsou žáci usazeni, při konzumaci potravin a nápojů, osoby v době cvičení).

Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy (toto neplatí, pokud žáci spadají pod výjimky).