Osobnostní trénink je zaměřen na rozvoj takzv. měkkých dovedností. Vidíme jako důležité, aby žáci nejenom znali, ale také aby to uměli využít.

Osobnostní trénink je sestaven tak, aby vedl k rozvoji mladého člověka ve třech základních oblastech:

1. téma – “Kdo jsem já?”  

První část je realizována v rámci seznamovacího kempu.  Probíhá v měsíci září, hned po nástupu do školy. Celková hodinová dotace je 33 hodin.

2. téma “Kam chci dojít?”

Druhá část  je realizována v rámci sportovně turistického kurzu v Itálii, který probíhá v prvním ročníku na přelomu května a června. Celková hodinová dotace je 33 hodin.

3. téma “Společně dojdeme dál”

Třetí část osobnostního tréninku je zaměřena na vzájemou spolupráci žáků a je realizována ve třetím ročníku v předmětu Fiktivní firma.

 

Co jsou soft skills (měkké dovednosti)?

„Termín měkké dovednosti znamená, jak dobře se dokážete vypořádat nejen s lidmi a jejich způsoby chování, ale také se sebou samými. Dříve byly měkké dovednosti nazývány sociální kompetence. Tímto pojmem se označují faktory, jako jsou spolupráce, komunikace, schopnost zvládat konflikty atd.“ 

Konkrétně soft skills jsou:

  • dovednosti, které pomáhají pochopit sebe i ostatní,
  • usnadňují a zkvalitňují spolupráci s druhými lidmi,
  • dělí se na konkrétní dovednosti, jako jsou komunikační a prezentační schopnosti, týmová spolupráce, zvládání konfliktů atp.,
  • jsou významné v dnešním pracovním prostředí a zaměstnavatelé je vyžadují.