Desktop_SSPO 2_11

Veronika Šlezingrová

anglický jazyk, obchodní angličtina, prezentační dovednosti, svět práce, obchodní korespondence, japonský jazyk

Další učitelé