Desktop_SSPO 2_14

Petr Štorek

informační technologie, webová grafika
Desktop_SSPO 2_13

Ladislav Štěpán

zástupce ředitelky, český jazyk, dějepis, rétorika, copywriting
Desktop_SSPO 2_10

Radek Slavík

tělesná výchova, marketing, psychologie zákazníka, německý jazyk, osobnostní trénink
Desktop_SSPO 2_7

Romana Pacetti

etika podnikání, ekonomika, reklama
Desktop_SSPO 2_15

Jarmila Svatošová

německý a španělský jazyk, francouzský jazyk
Desktop_SSPO 2_11

Veronika Šlezingrová

anglický jazyk, obchodní angličtina, prezentační dovednosti v AJ, svět práce, obchodní korespondence v AJ, čínský a japonský jazyk
Desktop_SSPO 2_16

Eva Vítková

účetnictví a daně
Desktop_SSPO 2_3

Jan Janko

matematika, osobnostní trénink, lyžařský a vodácký kurz
Desktop_SSPO 2_4

Blanka Janková

elektronická komunikace, účetní praxe
Desktop_SSPO 2_12

Gabriela Spilková

anglický jazyk, tělesná výchova, marketing a komunikace v AJ
Desktop_SSPO 2_6

Vladimíra Nacházelová

ruský jazyk, základy ekologie