Účetní program POHODA

Žáci naší školy se učí pracovat  účetním programu POHODA.

Studijní obory Internetové podnikání a Anglický jazyk pro odbornou praxi mají ve Školním vzdělávacím plánu zařazenou výuku účetnictví v účetním systému POHODA.

Jedná se o účetní program, který je jednoduchý, rychlý, vždy aktuální a používá ho velká část podnikatelských subjektů ve všech oborech hospodářství.

Tento systém je velmi intuitivní a žáci se v něm brzy snadno zorientují.

Po zvládnutí základního ovládání tohoto programu budou absolventi bez větších problémů schopni začít pracovati v dalších účetních programech.

 

Žáci se v tomto systému naučí:

  • zadat komlexní vstupní údaje pro účtování a výkaznictví
  • vystavit a zpracovat veškeré základní doklady související s podnikatelskou činností – evidence majetku a zásob, vedení pokladny, vystavování faktur a likvidaci přijatých faktur, účtování bezhotovostního platebního styku a bankovních úvěrů
  • vést personální evidenci a zpracovávat mzdy zaměstnanců
  • provádět uzávěrkové účetní operace, zjišťovat hospodářský výsledek firmy a zpracovávat účetní uzávěrky včetně účetních výkazů