Při sestavování učebního plánu jsem pamatovali na dostatečný počet hodin všeobecně vzdělávacích předmětů, které vytváří předpoklad pro úspěšné složení maturitní zkoušky a také dobrou připravenost na vysokou školu.

Učební plán je sestaven tak, že u vybraných všeobecných předmětů jako je český jazyk, cizí jazyk, matematika a dějepis se dostáváme na úroveň hodinové dotace gymnázia. Žáci, kteří se obávají rychlého gymnaziálního tempa výuky či nechtějí vyslověně studovat chemii, biologii a fyziku, tak mohou dosáhnout kvalitního všeobecného vzdělání i na naší škole.

 

V tabulce naleznete přehled všeobecně vzdělávacích předmětů s počtem hodin v jednotlivých ročnících a s hodinovou dotací za celé studium. Rozpis je platný pro obě studijní zaměření.

 

PŘEDMĚT

1.

2.

3.

4.

Celkem za studium

Český jazyk a literatura

3

3

3

4

413

Rétorika

0

1

0

0

33

Dějepis

2

3

0

0

165

Matematika

4

4

3

3

450

Anglický jazyk

4

4

4

4

512

Druhý jazyk NJ, RJ, ŠJ, FJ

4

4

4

4

512