Výuka cizích jazyků

Žáci mohou na naší škole studovat následující cizí jazyky:

ANGLICKÝ JAZYK – povinný cizí jazyk, vyučuje se po celé čtyři roky studia čtyři hodiny týdně v celkové hodinové dotaci 516 hodin.

FRANCOUZSKÝ, NĚMECKÝ, RUSKÝ A ŠPANĚLSKÝ JAZYK –  povinně volitelné jazyky, vybraný jazyk se vyučuje po celé čtyři roky studia čtyři hodiny týdně v celkové hodinové dotaci 516 hodin.

ČÍNŠTINA, JAPONŠTINA, PORTUGALŠTINA – nepovinné jazyky, vyučují se zpravidla ve druhém a třetím ročníku dvě hodiny týdně

 Od září 2016 nabízíme specializaci:

ANGLICKÝ JAZYK PRO ODBORNOU PRAXI

Ve třetím a čtvrtém ročníku je výuka anglického jazyka rozšířena o čtyři týdenní hodiny.  V těchto hodinách bude vyučován management, marketing a obchodní komunikace v anglickém jazyce, žáci se také zaměří na prezentační dovednosti. Z tohoto předmětu se bude skládat praktická maturitní zkouška.

 

Naše základní principy ve výuce cizích jazyků:

– třída je na anglický jazyk rozdělena zpravidla do tří skupin, dělení se provádí na začátku studia na základě komplexních testů, skupiny jsou prostupné a žáci, kteří se během studia zlepší, mohou přestoupit do skupiny s rychlejším tempem výuky

– druhý jazyk (ŠJ, RJ, FJ, NJ) se vyučuje od úrovně začátečníků

– na konci každého ročníku absolvují žáci z každého cizího jazyka dovednostní test za daný školní rok (poslech, porozumění čtenému textu, gramatika a písemná práce), který je připravou na státní maturitní zkoušku

– výuku podporují rodilí mluvčí

– žáci mohou složit během studia některou ze zkoušek Cambridge English

– žáky zapojujeme  do mezinárodních projektů

– na konci druhého ročníku si žáci vybírají jazyk, ze kterého budou maturovat, tento jazyk žáci zvládají na evropské referenční úrovni B1