Zkoušky Cambridge English

Jazykové zkoušky Cambridge English Language Assessment jsou mezinárodně nejuznávanější jazykovou kvalifikací.
Fakt, že zkoušky jsou mezinárodně platné, přináší studentům velikou výhodou oproti např. českým státním zkouškám nebo maturitě.
 
Úspěšný kandidát, který složí zkoušku, se stane doživotně držitelem certifikátu Cambridge English, potvrzujícím jeho zdatnost v anglickém jazyce. Certifikáty úspěšných kandidátů uznává více než 11.000 univerzit, zaměstnavatelů, autorit a úřadů, včetně českého MŠMT a vládních institucí v ČR. Mnoho škol včetně předních univerzit přihlíží k výsledkům Cambridge zkoušek a přiznává studentům bodovou bonifikaci u přijímacího řízení.
 
Naše škola nabízí žákům již od školního roku 2014/2015 ve spolupráci s Evropským vzdělávacím centrem Hradec Králové následující doplňkové aktivity:
 
 • přípravné kurzy s rodilým mluvčím
 • zkoušky nanečisto
 • jednorázové jazykové workshopy přímo na naší škole
 • Cambridge active weeks
 • samotné zkoušky v úrovních CAT, PET, FCE  

 

Obecná zkouška Cambridge English

Základní obecné zkoušky jsou vhodné pro kandidáty, kteří studují všeobecnou angličtinu a nepotřebují se prokazovat specializovanou znalostí jazyka např. v bankovní nebo právní sféře.
Zkoušky se dělí do pěti úrovní tak, aby si každý student mohl vybrat potřebnou úroveň:

 • Cambridge English: Key (KET)
 • Cambridge English: Preliminary (PET)
 • Cambridge English: First (FCE)
 • Cambridge English: Advanced (CAE)
 • Cambridge English: Proficiency (CPE)

 

Obchodní zkoušky

Obchodní zkoušky jsou specializované na pracovní prostřední a Business English
Kandidáti v rámci zkoušek prokazují svoji schopnost řešit pracovní situace v anglickém jazyce.
Obchodní zkoušky se dělí do tří úrovní:

 • BEC Preliminary
 • BEC Vantage
 • BEC Higher

Bližší informace o jednotlivých zkouškách naleznete na stránkách Evropského vzdělávacího centra.