Na hodinu asistentem ředitele

Pro osobní a profesní rozvoj je klíčové poznat svoje silné a slabé stránky. Všichni známe nezáživné psychologické dotazníky, ale vypadá to, že těm brzy odzvoní…

Naši studenti třetího ročníku si mohli zahrát simulační počítačovou hru od firmy Behavera, díky které se na hodinu stali asistenty ředitele. Museli řešit úkoly, jednat s lidmi, sestavovat plán schůzí, počítat úsporu peněz a to všechno co nejlépe a nejefektivněji, jak to jen umí. 

 Na konci dostali přehledné vyhodnocení díky kterému lépe ví, na jakých schopnostech zapracovat a o jaké se mohou opřít.