Mezinárodní den na podnikatelce

Pátého března se na naší škole konal Mezinárodní den, který jsme pořádali v rámci projektu Hrdá škola, do něhož jsme se přihlásili a také aktivně zapojili.

Celá akce se nesla v duchu „Studenti studentům“. Úkol zněl jasně: připravit pro své spolužáky den, v němž se jim přiblíží cizí kultura, jazyky, pokrmy, abychom se tak všichni mohli netradičním způsobem dozvědět něco nového. Část z nás se rozdělila do šesti skupin podle jednotlivých zemí: Německo, Rusko, Francie, Španělsko, Velká Británie a Japonsko. Každá skupina si vybrala prostory třídy, které následně nadekorovala v duchu konkrétní země a připravila ji na příchod „cestujících“ studentů, kteří byli vybaveni „letenkou“ ve formě kartičky, do níž sbírali body za navštívenou zemi.

A co by to bylo za cestování bez ochutnání tradičních pokrmů?! Německý koutek nás oslovil vídeňskou kávou a štrúdlem, Velká Británie si pro nás připravila čaj s mlékem a apple pie, Francie překvapila čokoládovým fondant a quiche loraine, své specialitky mělo i Rusko. Také oblečení žáků bylo velmi tematické, v Rusku jsme se setkali např. s typickým krojem, ale i s kožešinami, veselí Španělé běhali v červených šatech s květy ve vlasech a v japonském koutku měla jedna studentka dokonce typickou yukatu. Ve všech světových koutcích byly pro studenty připraveny pestré aktivity. Mohli jsme si mimo jiné vyzkoušet, jak se hrají kuželky s opileckými brýlemi, hlasovat, jestli má Velká Británie odejít z EU, nebo zůstat, zatančit si flamenco, vyzkoušet kaligrafii nebo origami, zahrát si za fotbalový tým Bayern Mnichov, anebo si jen v klidu posedět a užít si trochu francouzské (ruské, japonské, …) hudby. Během akce byl přístupný fotokoutek, kde jsme se mohli také vyfotit, a také jsme toho řádně využili :).

Všichni studenti vynaložili opravdu velké úsilí a akce, přestože se na naší škole konala poprvé, byla opravdu vydařená a budeme na ni s potěšením vzpomínat!

Nela Netková, žákyně třetího ročníku