26 Říjen

Školní veletrh fiktivních firem

V úterý 8. listopadu 2022 uspořádala naše škola 2. školní veletrh fiktivních firem, kterého se zúčastnili žáci třetího ročníku, respektive fiktivní firmy Cake Pops, s. r. o., a Shout4, s. r. o. Vlastní průběh veletrhu přispěl mimo jiné „zaměstnancům“ obou firem …

18 Říjen

Vzdělávání a práce v USA

Žáci druhého a třetího ročníku měli možnost zúčastnit se přednášky, během které jim byly poskytnuty informace o studijních a pracovních možnostech ve Spojených státech. Education USA spadající pod americké ministerstvo zahraničí se touto cestou snaží zprostředkovat co nejpřesnější informace a zároveň je …

31 Srpen

Adaptační kurz P1

Naši noví prváci se na začátku září zúčastnili seznamovacího kurzu v Mladočově. Našim cílem bylo pro studenty vytvořit pohodové a přátelské prostředí, ve kterém se seznámí s námi učiteli, s novými spolužáky a zároveň poznají i sebe sama. Společně jsme hráli seznamovací …

31 Srpen

Studentská rada

V letošním školním roce bude studentská rada pracovat v následujícím složení: P1 – Natalie Elizabeth Aleixo, Jakub Sedlák P2 – Valterová Klára, Novotný Vojtěch P3 – Eva Flídrová, Huslen P4 – Lucie Drábková, Adéla Zachařová

31 Srpen

Státní zkoušky

Tradice pokračuje Jsme rádi, že jsme opět po dvou letech, kdy nás v této činnost pozastavil covid, mohli ve škole nabídnout žákům možnost složení státní zkoušky z psaní na klávesnici. Absolvování této zkoušky garantuje vysokou úroveň znalostí a dovedností z písemné komunikace. Mezi …

29 Červen

Osobnostní trénink P1

Pro druhou část osobnostního tréninku jsme místo tradiční Itálie (Covid opatření) vybrali chatu Jedlová v Deštném v Orlických horách. Byla to dobrá volba. Vedle dobrého jídla a příjemného ubytování jsme měli možnost využít místní terény k turistice, k orientačnímu běhu …

14 Červen

Simulované zastupitelstvo

Ve dnech 31.5. a 1.6. jsme se se třídou P1 zúčastnili workshopu s názvem ,,Studentské simulované zastupitelstvo”. V průběhu těchto dvou dnů jsme si ujasnili a zopakovali pár pojmů ohledně ústavního práva. Většina z nás si také rozšířila své znalosti …

14 Červen

Baťův Zlín

Ve středu 18. května 2022 se naši třeťáci vydali po stopách Tomáše Bati do Zlína. Cílem cesty bylo navštívit tzv. „jednadvacítku“ – administrativní budovu v Baťově závodě s jedinečným výtahem jako pojízdnou kanceláří, a dále se dozvědět vše o jeho životě a době …

14 Červen

Vodácký zájezd – Sázava

V pondělí 6. června jsme vypluli z Českého Šternberka směrem ku Praze. Plavbu jsme ukončili ve čtvrtek v Týnci nad Sázavou. Počasí bylo proměnlivé, celé úterý jsme stáli kvůli dešti. Druhý den jsme U Kormorána rozdělali pořádný oheň a dosušili …

14 Červen

Exkurze Krajský úřad Pardubice

V pátek 10.6. podnikla třída P2 exkurzi do Pardubic, jejímž cílem byl krajský úřad. Cestou měli žáci možnost vidět zásadní místa a památky jako například kostel sv. Bartoloměje, zámek, Automatické mlýny atd.Samotná komentovaná prohlídka krajského úřadu byla zakončena v zasedacím …

19. a 23. 11. máme dny otevřených dveří

X