Projekt – Marketing v praxi

Ve spolupráci s firmou wwworks Litomyšl proběhly 4 projektové dny, kterých se po skupinách zúčastnili žáci třídy P3. 

Projekt byl zaměřený na získávání marketingových informací. Cílem bylo naučit žáky průzkumu trhu, který se realizuje před sestavení podnikatelského plánu.

Žáci v terénu zkoumali návštěvnost vytipovaných maloobchodních provozů a na základě svého pozorování sestavovali jejich bilanci příjmů a nákladů.

Výstupem pak byly společné prezentace, které porovnávaly konkurenci v daném segmentu podnikání.

Vyjádření žáků: „Jen více takových to projektů“.