“Zatracená práce”

SVOBODA SLOVA NENÍ VŠUDE SAMOZŘEJMOSTÍ

Koncem dubna se třída P1 zúčastnila projekce filmu “Zatracená práce”, uvedeného v rámci mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Film, který jsme zhlédli, je osobním příběhem zakladatelky TV Dožď a sleduje vývoj této stanice během 10 let její existence. Tato stanice usilovala o poskytování nezávislého zpravodajství v Rusku, což jí bylo v souvislosti s utužováním režimu postupně znemožňováno. Obsah tohoto filmu se v posledních měsících stává ještě aktuálnějším. Ukázal žákům, že svoboda slova, na niž jsme v naší zemi zvyklí, je v jiných zemích velmi tvrdě potlačována. Dokument přiměl každého účastníka k zamyšlení. Po projekci následovala beseda s hostem, který zodpověděl žákům dotazy k současné situaci v Rusku a jeho vztahu k Ukrajině.

Vladimíra Nacházelová