Adaptační kurz P1

Naši noví prváci se na začátku září zúčastnili seznamovacího kurzu v Mladočově. Našim cílem bylo pro studenty vytvořit pohodové a přátelské prostředí, ve kterém se seznámí s námi učiteli, s novými spolužáky a zároveň poznají i sebe sama. Společně jsme hráli seznamovací hry, soutěžili v týmech, vařili vlastní guláš, zpívali u táboráku, účastnili se přednášky o finančních poměrech v Africe, probojovali se vodní bitvou, snažili se stát milionáři, hráli noční hru a mnoho dalšího. Naše škola se snaží žáky nejen učit, ale i rozvíjet jejich schopnosti a umět s nimi pracovat – proto jsme připravili osobnostní tréninky, ve kterých jsme se k těmto tématům dostali. Umění komunikace, vůdcovství a motivace lidí, uvědomování si priorit a hodnot ve vlastním životě, znát své silné a slabé stránky – to vše a mnohem více chceme naše studenty naučit proto, aby se jim v jejich osobním i pracovním životě vedlo co nejlépe.

Učitelé ze Střední školy podnikání – malá škola, velká rodina.