Návštěva Senátu

Dne 14.dubna vyrazil první ročník na exkurzi do Prahy, kde jej čekala procházka historickým centrem během deštivého dopoledne. Následovala prohlídka Senátu parlamentu ČR, kde si studenti zopakovali znalosti z práva a zároveň strávili čas v krásných (a vyhřátých) prostorách Valdštejnského paláce.


V bývalých stájích, dnešní horní komoře parlamentu, zazněly od průvodce důležité informace o fungování Senátu jakožto instituce. Zároveň studenti prokázali svoji připravenost z výuky, když správně odpovídali na závěrečné kvízové otázky.

Jakub Klement