Podzimní svátky na Podnikatelce

Poslední říjnový den se na Podnikatelce nesl v duchu podzimních svátků, které jsou významné v anglosaském světě, židovských komunitách a ve španělsky mluvících zemích.

Každý ročník ve své třídě představil ostatním studentům charakteristické tradice a zvyky spojené s daným svátkem. Mohli jsme se tak dozvědět spoustu nových informací o Halloweenu, Dnu Díkůvzdání, židovském Sukkotu, Chanuce nebo o mexickém Dnu všech mrtvých.

Nabyté dovednosti mohli studenti zúročit v interaktivních kvízech, aktivitách nebo křížovkách. Mohli také nasát typickou atmosféru díky propracovaným halloweenským kostýmům a krásné výzdobě učeben potažmo celé budovy školy. Vyřezané dýně a barevné podzimní listí lemovaly schodiště a chodby, na kterých byl připravený i benefiční bufet.

Někteří studenti a učitelé totiž připravili typické jídlo spjaté s vybranými svátky a ostatní si mohli za dobrovolný příspěvek koupit svačinu nebo brzký oběd v podobě dýňové polévky. Výtěžek byl věnován chlapci, žijícímu v Keni, kterého jako škola dlouhodobě podporujeme v jeho vzdělávání.

Celá akce se vzdělávacím a charitativním přesahem se vydařila nad očekávání, tudíž bychom si příští rok podobný koncept zopakovali, pouze obsah by se lehce změnil.