Filozofická olympiáda – úspěch v celostátním kole

Matěj Krátký se v republikovém kole Filozofické olympiády umístil na děleném 5. místě  

V únoru letošního roku se konal 5. ročník Filozofické olympiády. Do prvního kola se přihlásilo více než 670 studentů a studentek z 54 středních škol v ČR. Úkolem 1. kola bylo vypracovat test, který se skládal ze tří okruhů: Dějiny filozofie, Filozofie psychologie a Myšlenkové experimenty a hádanky ve filozofii.  

Do republikového kola postoupilo s Matějem dalších 62 studentů, kteří měli za úkol vybrat jednu ze dvou předložených tezí, kriticky zhodnotit její tvrzení a pokusit se ji rozpracovat na základě vlastní argumentace. 

Matěj nakonec dosáhl na dělené 5. místo ze všech účastníků!

Jsme na něj pyšní a srdečně mu gratulujeme k velikému úspěchu.