STUDIJNÍ OBOR

63 – 41 M/01 Ekonomika a podnikání

ZaměřeníINTERNETOVÉ PODNIKÁNÍ

Jedná se o perspektivní obor s výborným uplatněním na trhu práce.

Absolvent je do praxe vybaven nejen teoretickými, ale i praktickými znalostmi z oblasti internetového podnikání, online marketingu a reklamy.

Absolvent nalezne uplatnění v profesích, jako je specialista marketingu, 
UX – designer, manažer pro internetové projekty nebo marketingový manažer.
Je schopen založit a provozovat vlastní internetové stránky i specializovaný online obchod.

Internetové podnikání je postaveno na kvalitních znalostech práva, ekonomie, marketingu, managementu a účetnictví.

Absolvent aktivně ovládá dva světové jazyky, kterými mohou být angličtina, němčina, francouzština, ruština či španělština.
Jako nepovinný jazyk nabízíme základy čínštiny, japonštiny nebo portugalštiny.

Absolvent je připraven na další studium na vysoké škole.

 

Maturitní zkouška

Nová maturitní zkouška se skládá ze společné části, která je zadávána státem, a z profilové části, jež je v kompetenci školy.

Společnou část tvoří dvě povinné zkoušky:

  • didaktický test, písemná práce a ústní zkouška z českého jazyka

  • didaktický test, písemná práce a ústní zkouška z cizího jazyka ( u nás AJ, FJ, RJ, NJ), nebo didaktický test z matematiky (možnost výběru)

Profilové maturitní zkoušky tvoří:

  • praktická maturitní zkouška z internetového podnikání

  • praktická maturitní zkouška z účetnictví

  • ústní maturitní zkouška z práva a řízení firem

Certifikáty

Při studiu tohoto zaměření může žák získat certifikaci:

  • specialista marketingu – státní zkouška v národní soustavě klasifikací 66-021-N mezinárodní certifikát z anglického jazyka

  • Cambridge English – mezinárodní certifikát z anglického jazyka

  • certifikace v účetním programu POHODA

  • certifikace dovedností získaných ve fiktivní firmě

Učební plán tohoto zaměření si můžete prohlédnout ZDE.