Marketing a komunikace

Cílem specializovaného předmětu OBCHODNÍ JEDNÁNÍ A MARKETING V ANGLICKÉM JAZYCE je osvojení si odborné terminologie a společenských obratů pro obchodní jednání a pro práci v reklamě a marketingu.

Cílem specializovaného předmětu MARKETING A KOMUNIKACE V ANGLICKÉM JAZYCE je nacvičení typických komunikačních situací vyskytujících se v obchodní praxi a v marketingu.

Obsah předmětu:

  • zkvalitnění ústní komunikace v anglickém jazyce se zaměřením na marketing a obchodní praxi
  • seznámení se základními komunikačními situacemi v marketingu a obchodní praxi
  • respektování kulturních a společenských aspektů ovlivňujících charakter a obsah komunikace v marketingu a obchodní praxi
  • osvojení si odborné terminologie a obratů používaných při obchodních jednáních
  • osvojení si odborné slovní zásoby týkající se marketingu a reklamy
  • osvojení si odborné slovní zásoby týkající se financí a bankovnictví a různých typů plateb
  • prezentace konkrétní propagační akce

Předmět Obchodní jednání a marketing v AJ se vyučuje ve 3. a  4. ročníku jako specializovaný předmět oboru Anglický jazyk pro odbornou praxi.

Hodinová dotace: 62 hodin