Osobnostní trénink

Cílem předmětu osobnostní trénink je pomoci žákům osvojit si praktické strategie, které jim výrazně pomůžou při rozvoji jejich osobnosti. Sebepoznávací a zážitkové formy výuky vedou žáky k získání dovedností, vědomostí a návyků, které jim pomohou poznat sebe sama. Žáci se také naučí, jak na svém  rozvoji aktivně pracovat.

Osobnostní trénink je realizován modulární výukou a má tři úrovně:

 • Kdo jsem já? Seznamovací kurz –  1. ročník
  • poznávání sama sebe 
  • poznávání svého okolí 
 • Kam chci dojít?  Sportovně turistický kurz v Itálii – 1. ročník
  • hledání směru 
  • plánování, cíle
 • Společně dojdeme dál (je realizováno v hodinové dotaci fiktivní firmy)  –  2. a 3. ročník
  • vzájemná spolupráce
  • práce v teamu

Hodinová dotace: 66 hodin