Fiktivní firma

Cílem výuky ve fiktivní firmě je trénovat iniciativu a samostatnost žáků v praktickém výkonu firemních činností. Žáci se učí pracovat v týmu, přijímat odpovědnost, rozvíjet iniciativu a zlepšovat své měkké a také odborné dovednosti. Důležitý je i trénink prezentace své práce a výsledků jak svých, tak celé firmy.

Fiktivní firmy zakládají žáci středních odborných škol ve spolupráci s Centrem fiktivních firem (CEFIF), které výuku ve fiktivní firmě koordinuje. 

Třída je rozdělena do dvou až tří jednotlivých skupin (fiktivních firem).  Každá skupina si vytvoří vnitřní strukturu firmy, zvolí předmět podnikání a připojí se do systému fiktivních firem CEFIF.  Žáci projdou modelově celým procesem zakládání firmy a následně ve třetím ročníku vedou účetní, administrativní, právní, personální a obchodní agendu firmy. Obchodují s ostatními firmami v systému CEFIF a účastní se veletrhů, kde měří své dovednosti s ostatními firmami. Naši žáci dosáhli na veletrzích fiktivních firem významných úspěchů.

Předmět fiktivní firma se vyučuje ve druhém ročníku formou modulární výuky. Ve třetím ročníku se vyučuje jako předmět zařazený do rozvrhu žáků.

Celková hodinová dotace: 99 hodin